Nautaeläinten rekisteröintimaksun laskutusjärjestelmä muuttuu ja korvamerkkivalikoima laajenee

15.1.2010

<p>Nautaeläinten korvamerkkien laskutusjärjestelmä on muuttunut 1.1.2010. Vuodenvaihteesta alkaen nautaeläinten rekisteröinnistä perittävä julkisoikeudellinen maksu ei enää sisällä korvamerkkien kustannuksia.</p>

Voimaan tuleva järjestelmämuutos ei vaikuta nautaeläinten korvamerkkien tilauskäytäntöön. Korvamerkit tilataan edelleen Maatalouden Laskentakeskuksesta, joka perii edelleen rekisteröintimaksun Eviran toimeksiannosta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 4,40 euroa. Maksu peritään vapaiden korvamerkkien ja tilapäismerkin tilausmäärien mukaan, sekä tuontieläinten rekisteröintien perusteella. Korvausmerkistä ei peritä rekisteröintimaksua.

Rekisteröintimaksun eriyttäminen korvamerkkimaksusta oli edellytys korvamerkkitoimittajien – ja mallien lisäämiseksi. Myöhemmin keväällä voimaan tuleva uusi eläintunnistusjärjestelmälaki mahdollistaa uusien korvamerkkitoimittajien ja korvamerkkimallien käyttöönoton. Siihen asti vain nykyiset korvamerkkimallit ja -toimittaja ovat käytettävissä.

Uuden lain voimaantulon jälkeen halukkaat korvamerkkien toimittajat voivat hakea Eviran hyväksyntää omille korvamerkkimalleilleen. Eviran määrittelemät vaatimukset täyttävät korvamerkkimallit hyväksytään ja uudet merkkimallit liitetään tilausjärjestelmään.

Korvamerkkien hinnat määräytyvät vapaan kilpailun puitteissa. Korvamerkkien toimittaja valmistaa, postittaa ja laskuttaa korvamerkit niiden tilaajalta. Merkkitoimittaja on edelleen vastuussa siitä, että niiden laatu vastaa Eviran vaatimuksia.

Lisätietoa nautaeläinten korvamerkeistä (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Matleena Haapa p. 020 747 24211
Suunnittelija Pia Vilen p. 020 77 24345

Aihealueet: