Nautojen korvamerkkien uusi palautejärjestelmä

20.1.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira hyväksyy viralliset merkkimallit merkkitoimittajien hakemusten perusteella. Toukokuussa 2010 voimaan tullut laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) on mahdollistanut eri toimittajien ja valmistajien erilaisten merkkimallien käyttöönoton naudoille. Tällä hetkellä hyväksyttynä on useita merkkimalleja kolmelta merkkitoimittajalta. Merkkimalleista eläintenpitäjä voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat korvamerkit.</p>

Elektronisten korvamerkkien käyttö on lisääntynyt tasaisesti. Elektroninen merkki on käytännöllinen erityisesti lihakarjatiloilla. Osa teurastamoista maksaa lihasta lisähintaa, mikäli nauta on merkitty myös elektronisella merkillä. Elektroninen merkki ei ole pakollinen. Elektronisen merkin lisäksi nauta tulee aina olla merkitty myös perinteisellä merkillä.

Nautojen korvamerkkien tilausjärjestelmää parannetaan helmikuussa siten, että saman viikon tilauksessa on mahdollista tilata useamman toimittajan merkkejä. Samassa yhteydessä Suomen Maatalouden Laskentakeskuksen ylläpitämä ohjelmisto uudistuu. Päivitetyssä ohjelmassa merkkimallin valitsemista on helpotettu tuotekuvien avulla.

Korvamerkkitoimittajat ovat Eviran hyväksymisen jälkeen vastuussa toimittamiensa merkkien laadusta. Laadun ylläpidon varmistamiseksi Evira kerää vuoden 2012 alusta alkaen tuottajapalautteita uuden sähköisen palautejärjestelmän avulla.

Sähköiseen palautejärjestelmään vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Palautteen voi jättää myös nautarekisterin asiakaspalveluun puhelimitse. Käyttäjäpalautteet ovat ensisijaisen tärkeitä, koska niiden perusteella viranomaiset pystyvät seuraamaan merkkien käyttöön mahdollisesti liittyviä laatuongelmia Suomessa.

Linkki nautojen korvamerkkipalautekyselyyn: http://www.webropol.com/P.aspx?id=588241&cid=65991369

Kysely löytyy myös Eviran verkkosivujen etusivun Oikopoluilta (www.evira.fi).

Lisätietoja:

Pia Vilen, suunnittelija puh. 0400 284 737, pia.vilen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Anssi Welling, ylitarkastaja puh. 040 489 3361, anssi.welling at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: