Nimen pitää yksilöidä elintarvike täsmällisesti

11.5.2010

<p>Elintarvikkeen nimi on kuluttajalle tärkein tuotteen valintaperuste eikä ostotilanteessa välttämättä perehdytä tuotteen ainesosaluetteloon. Elintarvikkeesta on käytettävä sellaista nimeä, joka kuvaa ja yksilöi elintarvikkeen täsmällisesti. Nimen avulla elintarvike tulee siten erottaa muista elintarvikkeista, joihin se muuten voitaisiin sekoittaa. Elintarvikkeen nimi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen ym. seikkojen suhteen.</p>

Nimen perusteella kuluttaja olettaa jauhelihapihvien ja lihapyöryköiden valmistuksessa käytetyn jauhelihan olevan peräisin naudasta, siasta tai näiden sekoituksesta, koska näitä perinteisesti käytetään jauhelihapihvien ja -pyöryköiden valmistuksessa. Silloin kun niiden valmistuksessa käytetään broilerin ainesosia, sen on syytä näkyä myös nimessä esim. seuraavasti: ”Broileri- porsaanjauhelihapihvi”.

Jos puolestaan käytetään broilerin-, sian- ja naudanlihaa, nimi tulee muodostaa seuraavasti: ”Lihapyörykät broilerin-, sian- ja naudanlihasta”. Lihalajit tulee mainita paljousjärjestyksessä. Elintarvikkeen nimen tulee vastata sen ensisijaisia raaka-aineita, ja ainesosaluettelosta kuluttaja voi tarkistaa elintarvikkeen tarkan koostumuksen. Tämän johdosta esimerkiksi broilerinnahkan, sen enempää kuin perinteisesti käytetyn siannahkankaan käytön ei tarvitse näkyä elintarvikkeen nimessä. Kananlihan ja -nahan käyttö pihveissä on sallittua.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pakkausmerkintäoppaassaan antanut periaatteet ja puitteet, joita käyttäen elintarvikkeen nimi tulee muodostaa. Evira on myös korostanut elintarvikkeen nimen ja merkintöjen näkyvyyden valvonnan tärkeyttä kaikissa viimeaikaisissa koulutustilaisuuksissaan kunnallisille viranomaisille, joiden tehtävänä on valvoa elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen määräystenmukaisuutta.

Evira on lähettänyt tai lähettämässä kohdennetut valvontapyynnöt niille viranomaisille, joiden alueella nyt kohua herättäneiden tuotteiden valmistuslaitokset ovat. Evira pitää tärkeänä, että elintarvikealan yritykset kiinnittävät jatkossa erityistä huomiota elintarvikkeen nimen oikeaan muodostamiseen, jotta kuluttaja saa elintarvikkeesta oikean tiedon ostopäätöstään varten.

Lisää tietoa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä:

Pakkausmerkintäopas (evira.fi > Tilauspalvelu > Oppaat)
Pakkausmerkintäesite (evira.fi > Tilauspalvelu > Esitteet)

Lisätietoja: ylitarkastaja Tytti Itkonen, p. 020 77 24296

 

Aihealueet: