Nimilappu kertoo taimien alkuperän

27.4.2007

<div>Kuluttajalle tärkeää tietoa taimista löytyy nimilapusta, joka on liitettävä vähittäismyynnissä myytäviin taimiin. Siinä on ilmoitettava kasvin lajike, tieteellinen nimi, suomen- tai ruotsinkielinen nimi ja tuotantomaa. Suomeen tuodaan paljon taimia muista EU-maista, kuten Hollannista, Saksasta ja Tanskasta. Joskus taimea on kasvatettu kahdessa maassa. Silloin nimilappuun on kirjoitettava tuotantomaan kohdalle molemmat maat. Nimilapusta löytyy myös pakkaajan, viljelijän tai myyjän tiedot. Myytävien kasvien on oltava merkintöjen mukaisia. Nimilappu on hyvä säilyttää mahdollisten ongelmien varalta. </div>

Nimilappu voi olla joko taimeen pujotettu nimisäle tai tarra. Ne voivat olla myös irrallaan myytävien kasvien lähellä asiakkaiden saatavilla. Viher-, ruukku- ja ryhmäkasvit voidaan merkitä erillisen nimilapun sijaan yhteisellä nimikyltillä. Siemenillä, sipuleilla ja muilla pakatuilla tuotteilla merkintä tehdään myyntipakkaukseen.

Taimitietojen ilmoittaminen on erityisen tärkeää etämyynnissä, missä asiakas ei näe myytävää tuotetta. Posti- ja internetmyyntiluetteloissa on ilmoitettava myös kasvin myyntikoko ja myynti-ikä tai lisäysvuosi. Vihanneskasvien taimista ja sipuleista on ilmoitettava myyntikoko. Astiataimista on ilmoitettava lisäksi astian koko litroina tai senttimetreinä. Myyntiluetteloissa myyjän tai viljelijän nimeä ei tarvitse erikseen mainita myytävän tuotteen kohdalla, jos nimi ilmenee luettelon muussa kohdassa.

Varmennetut ja testatut käyttötaimet on merkittävä laatuluokalla. Varmennettuja taimia on saatavilla mansikasta, herukoista, vadelmasta ja karviaisesta. Testattuja taimia voidaan tuottaa muista viherrakentamiskasveista. Taimistoilla on myös omia laatumerkintöjä, kuten FinE-merkki, joka on Taimistoviljelijät ry:n ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen myöntämä merkki tietyille kotimaisille taimille. Kaikki nämä luokat on kasvatettu testatuista ja puhdistetuista valiotaimista.

Markkinoilla olevien taimien on täytettävä vähimmäisvaatimukset kasvinterveyden ja lajikeaitouden suhteen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo taimien tuotantoa ja markkinointia Suomessa. Valvonta perustuu kansalliseen ja EU:n taimiaineistolainsäädäntöön. Eviran kasvintarkastajat tekevät tarkastuksia taimitarhoilla sekä myynti- ja maahantuontipaikoilla. Toiminnan tavoitteena on korkealaatuinen ja merkittävistä kasvintuhoojista vapaa taimituotanto. Suomen kasvinterveystilanne on melko hyvä verrattuna muihin, lämpimämpiin ja eteläisempiin EU-maihin.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jaana Hietala, maataloustuotannon valvontaosasto, p. 020 77 25043
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: