Nyt kiikaroidaan hukkakauraa!

29.6.2009

<p>Hukkakaura on salakavalasti leviävä paha rikkakasvi. Sen viljakasvustojen yläpuolelle työntyvät röyhyt alkavat erottua eteläisimmässä Suomessa heinäkuun alkupuoliskolla. Rikkakasvi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita ja sen torjuntaan määrää laki. Tehokkainta torjuntaa on hävittää tarkastuksessa löydetyt ensimmäiset yksilöt. Hukkakauraa torjutaan myös kemiallisesti.</p>

Hukkakaura on saastuttanut jo noin 324 000 ha eli yli 14 % peltopinta-alasta ja se on erityinen ongelma tärkeimmillä viljanviljelyalueilla. Hukkakauraa ei saa olla sertifioidussa kylvösiemenessä. Kustannuksia aiheutuu sadon laadun ja määrän menetyksinä, torjunnan kuluina ja lisääntyneenä työmääränä.

Viljelijän kannattaa tarkastaa peltonsa hukkakauran varalta. Hyvänä apuna lohkojen tarkastamisessa on kunnolliset katselukiikarit. Lohkojen tarkastaminen on tehtävä järjestelmällisesti 2-3 kertaa noin viikon välein. Parasta on tarkastaa aina kaikki lohkot, kitkeä ensimmäiset yksilöt pois ja tuhota ne esimerkiksi polttamalla.

Tarkista kemiallisen torjunnan tulos

Hukkakauraa torjutaan alkukesällä kemiallisesti. Viljakasveilla torjunta pitää tehdä viimeistään korren kasvun alussa. Heinäkuussa kemiallista torjuntaa voi jatkaa joutomailla ja kesannoilla.

Vaikka kemiallinen torjunta olisikin tehty aiemmin asianmukaisesti, on torjunnan tulos tarkistettava. Kitkennässä ei saa viivytellä, sillä hukkakauran siemen on itämiskykyinen jo kahden viikon kuluttua röyhylle tulosta ja alkaa varista maahan paljon ennen sadonkorjuuta. Jos kasvusto on pahoin saastunut, se voidaan joutua tuhoamaan kokonaan hukkakauran leviämisen estämiseksi.

Koko kasvi kitketään juurineen vahvaan säkkiin, joka viedään pois pellolta ja hukkakaurat poltetaan tai esim. haudataan syvälle maahan. Kitkettyjä hukkakauroja ei missään tapauksessa saa jättää pellolle. Rehevä yksilö saattaa tuottaa satoja siemeniä, joista suuri osa peltoon joutuessaan itää seuraavana keväänä ja saastunta pahenee nopeasti.

Hukkakauran leviämistiet

Hukkakaura on voinut levitä ennestään puhtaille lohkoille lintujen, muiden eläinten, koneiden tai tulvavesien mukana. Erittäin yleinen syy on tarkastamattoman kylvösiemenen käyttö.

Hukkakauran esiintymistä valvotaan

Valvonta perustuu hukkakauralakiin ja asetukseen. Hukkakaurasta on ilmoitettava maaseutuelinkeinoviranomaisille, sen leviäminen on estettävä ja sen torjunnasta on huolehdittava.

Hukkakauravalvontaa tekevät kuntien viranomaiset, TE-keskusten tarkastajat ja Evira. Selvissä torjunnan laiminlyöntitapauksissa voi seurata sanktiona tukien menetyksiä. Törkeissä tapauksissa Evira voi tehdä viranomaisille tutkintapyynnön.

Hukkakauran torjunta ja tuntomerkit:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Siemenet > Hukkakaura

Lisätietoja:
Jari Poikulainen, Evira, tarkastaja. p. 040 719 1075
Ritva-Vallivaara-Pasto, Evira, ylitarkastaja, p. 040 833 2482

 

Aihealueet: