Oikeutta eläimille –järjestön kuvausmateriaali sikaloista - kaikki tilat tarkastetaan

11.12.2009

<p>Oikeutta eläimille –järjestö ei Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle antamansa vastauksen perusteella epäile, että tiloilla, joista se julkaisi kuvamateriaalia, olisi rikottu eläinsuojelulainsäädäntöä. Järjestö ei myöskään toimittanut pyydettyjä tietoja kyseisistä tiloista. Koska kuvamateriaalin perusteella viranomaisten on kuitenkin syytä epäillä, että eläinsuojelulainsäädäntöä on rikottu, Evira on selvittänyt internetissä olevien tietojen perusteella ne tilat, joilla tehdään välittömästi tarkastus. Tiloja on yhteensä 15 kpl. Ensimmäiset tarkastukset on aloitettu tänään.</p>

Koska kokonaistilannetta on mahdotonta arvioida ilman tiloilla käyntiä, Evira on pyytänyt läänineläinlääkäreitä järjestämään tarkastuskäynnit myös kaikilla muilla tiloilla, joista kuvamateriaalia on. Kaikkiaan näitä tiloja on 30. Samalla selvitetään myös aiempia eläinlääkäreiden valvontakäyntejä tiloilla ja eläinten terveydenhuoltoa sekä muita toimenpiteitä kokonaisuudessaan viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

Eläinsuojeluvalvonnassa laiminlyönteihin puututaan

Kaksi vuotta sitten Oikeutta eläimille –järjestön julkistamien tilatietojen perusteella läänin- ja kunnaneläinlääkärien suorittamissa tarkastuksissa todettiin eläinsuojelulainsäädännön rikkomuksia 37 prosentilla tarkastetuista 43 sikatilasta.

Näitä laiminlyöntejä olivat virikemateriaalin puuttuminen, ylitäyttö, riittämätön ilmanvaihto, karsinoiden likaisuus ja se, ettei sairaista eläimistä huolehdittu riittävästi. Kaikkien tilojen osalta ryhdyttiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Vuonna 2007 ja 2008 tehdyissä viranomaistarkastuksissa, jotka käsittivät 97 ja 105 sikatilaa, laiminlyöntejä todettiin 23 prosentilla ja 15 prosentilla tiloista.

Nämä ns. EU-eläinsuojelutarkastukset ja epäilyyn perustuvat tarkastukset, joita viime vuonna tehtiin yhteensä 4 000 tilalla, jatkuvat myös tänä vuonna.

Arjen työ eläinten hyvinvoinnin perustana

Viranomaisvalvonta ja mm. tiloilla tehdyt tarkastukset ovat keskeisiä viranomaisten työkaluja, joilla pyritään varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan. Eläinten hyvinvoinnin perusta ne eivät kuitenkaan ole.

Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu jokaisen eläimenomistajan vastuulle eläinlajista riippumatta. Tuotantoeläinsektorilla myös elintarviketeollisuudella on keskeinen merkitys esimerkiksi sopimustuottajiensa neuvonnassa osana elintarviketuotantoketjun laadunvarmistusta.

Tiloilla tehtävä eläinten terveydenhoitotyö kohdistuu sekä tuotantosairauksien ja tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyyn että eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja parantamiseen.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Taina Mikkonen, Evira, p. 040 830 8404
Yksikönjohtaja Jaana Mikkola, Evira, p. 040 831 8425

 

Aihealueet: