Oikeutta eläimille –järjestön kuvausmateriaali sikaloista

10.12.2009

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyytää Oikeutta eläimille -järjestöltä tiedot tiloista, joissa on järjestön kuvausmateriaalin perusteella syytä epäillä rikotun eläinsuojelulainsäädäntöä. Kaikille näille tiloille Evira tulee pyytämään läänineläinlääkäreitä tekemään välittömästi tarkastuskäynnit. Samalla pyydetään selvitys kyseisiä tiloja hoitaneilta eläinlääkäreiltä käynneistä näillä tiloilla sekä tehdyistä toimenpiteistä eläinsuojelulainsäädäntöön liittyen.</p>

Käytännön eläinsuojeluvalvonnasta sikatiloilla vastaavat kunnaneläinlääkärit ja alueellisesti läänineläinlääkärit.

Eläinsuojelulain mukaisesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ei ole tiloilla valvontaa tekevä viranomainen.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki
Uusi eläinlääkintähuoltolaki on tullut voimaan 1.11.2009. Lain ensisijaisena tavoitteena on lisätä ennalta ehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa. Painopiste eläinlääkintähuollossa siirretään jälkivalvonnasta eläinten terveydenhuoltoon. Lailla pyritään myös varmistamaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta paikallisella tasolla sekä varmistamaan eläinlääkäreiden virkatehtävien kuten eläinsuojeluvalvonnan erottaminen eläinlääkintäpalveluiden antamisesta.

Aluehallintovirastoihin perustetaan 15 uutta valvontaeläinlääkärin virkaa 1.1.2010 alkaen. Valvontaeläinlääkärit vastaavat kokonaisuudessaan koko maan täydentävien ehtojen valvontaan liittyvien tehtävien hoidosta elintarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyen sekä EU- eläinsuojelutarkastusten suorittamisesta. Valvontaeläinlääkärit vastaavat lisäksi paikallisen eläinsuojeluviranomaisen (kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja tai poliisi) pyynnöstä myös vaikeimpien eläinsuojelutehtävien hoidosta. Muutos tulee tehostamaan ja yhdenmukaistamaan valvontaa.

Lue lisää: http://www.finlex.fi/fi/uutiset/?id=164

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Taina Mikkonen, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö,
puh. 040 830 8404 , taina.mikkonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
Yksikönjohtaja Jaana Mikkola, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö,
puh. 040 831 8425, jaana.mikkola at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Aihealueet: