Oiva-valvontatietoja julkaistu vuoden ajan

9.5.2014

Oiva-järjestelmä täytti toukokuussa vuoden, ja valvontatiedot näkyvät hymiöinä myös katukuvassa ravintoloiden ja myymälöiden sisäänkäyntien yhteydessä. Oiva-raportteja on tähän mennessä julkaistu yli 20 000. Yksivuotispäivän kunniaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on avannut kuluttajille suunnatun kyselyn Oivasta.

Noin puolet tähänastisista Oiva-tarkastusraporteista koskee ravintoloita tai pikaruokapaikkoja, viidennes myymälöitä ja kolmannes suurkeittiöitä.

”Oivallisen tai hyvän arvosanan on tähän mennessä saanut 77 prosenttia tarkastetuista ravintoloista, 92 prosenttia suurkeittiöistä ja 85 prosenttia myymälöistä. Suurkeittiöiden tulos on ilahduttava, koska ryhmään kuuluu myös sairaaloita ja päiväkoteja, joiden asiakkaat eivät voi valita keittiötään itse”, toteaa projektipäällikkö Marina Häggman Evirasta.

Oivallisen tai hyvän arvosanan on saanut neljä viidestä toimijasta ja korjattavaa-arvosanan kuudennes. Huonoksi on arvioitu vain 1,1 prosenttia kaikista tarkastetuista kohteista.

Oivallisten kohteiden määrä kasvussa

”Alustavasti näyttäisi siltä, että oivallisten kohteiden määrä on kasvussa. Se viittaa siihen, että asioita laitetaan kuntoon. Siten valvontatietojen julkistamisjärjestelmä on jo osoittanut tarpeellisuutensa”, Häggman iloitsee.

Korjattavaa-arvosana on annettu joka viidennelle ravintolalle ja pikaruokapaikalle ja joka seitsemännelle myymälälle, mutta vain seitsemälle prosentille suurkeittiöistä. Epäkohdat liittyvät sekä yrityksen päivittäiseen toiminnan että omavalvonnan puutteisiin.

”Toimijoilta on edellytetty jo parinkymmenen vuoden ajan omavalvontaa, jonka avulla toiminnan riskejä tulee hallita. Puutteellinen tai puuttuva omavalvonta viittaa siihen, että toimija ei tunnista toimintansa riskejä”, Häggman toteaa.

Korjattavaa-arvosanoja on annettu myös tilojen päivittäiseen puhtauteen, työvaatteisiin ja lämpötilanhallintaan sekä tavaran vastaanottoon ja itse pakattujen tuotteiden pakkausmerkintöihin liittyvien epäkohtien vuoksi.

Kuluttajien mielipiteitä kaivataan

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.Kuntien elintarvikevalvojat tekevät Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia elintarvikemyymälöihin, ravintoloihin ja suurkeittiöihin koko Suomessa. Tarkastuksen kohteena on muun muassa yrityksen yleinen hygieniataso, elintarvikkeiden lämpötilat ja pakkausmerkinnät. Valvontatietojen julkistamisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä ja antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa tarkastuksia ja lisätä niiden vaikuttavuutta.

Oivan ensimmäisen vuoden kunniaksi on avattu kuluttajakysely, jonka avulla Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikkö selvittää kuluttajien näkemyksiä ja kokemuksia Oiva-järjestelmästä.
Linkki kyselytutkimukseen

Lisää tietoa elintarvikevalvontatuloksista Oivan internetsivuilla

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marina Häggman, p. 050 562 7746

 

Aihealueet: