Omaan käyttöön teurastetut aikuiset naudat testattava BSE:n varalta

28.6.2007

<div>Maa- ja metsätalousministeriön uusi asetus nautojen BSE-taudin vastustamisesta tulee voimaan 1. heinäkuuta. Asetuksella päivitetään kansallisia määräyksiä ja selkeytetään niiden suhde vastaaviin EU-määräyksiin.</div>

Ainoa merkittävä muutos aikaisempiin määräyksiin verrattuna on vaatimus omaan käyttöön teurastettujen yli 30 kuukauden ikäisten nautojen tutkimisesta BSE:n varalta. Vaatimus perustuu komission kirjalliseen tulkintaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [(EY) N.o 999/2001] määräyksistä. Suomi tulkitsi aikaisemmin kyseistä asetusta siten, ettei omaan käyttöön teurastettuja nautoja tarvinnut tutkia BSE:n varalta. Komissio kuitenkin katsoo, että myös tällaiset naudat on testattava.

Uudessa asetuksessa säädetään, että naudan omistajan tai haltijan on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille yli 30 kuukauden ikäisen naudan teurastamisesta omaan käyttöön vähintään edellisenä arkipäivänä. Kunnaneläinlääkäri valvoo näytteiden ottamista BSE:n varalta. Näytteen voi ottaa BSE-näytteenottoon koulutettu henkilö tai vaihtoehtoisesti koko naudan pää voidaan lähettää tutkittavaksi. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa nautojen omistajille ja eläinlääkäreille tarkemmat ohjeet näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä. Ohjeet on luettavissa myös Eviran verkkosivuilla. Näytteiden ottamisesta ja tutkimisesta ei peritä maksuja eläimen omistajalta.

BSE (bovine spongiform encephalopathy) eli hullun lehmän tauti on naudoilla esiintyvä muuntuneen prioniproteiinin aiheuttama hitaasti etenevä tauti. Tauti voi teoriassa tarttua myös ihmiseen, mutta nykyisin kaikki riskiä aiheuttavat kudokset (erityisesti aivot ja selkäydin) poistetaan teurastuksen yhteydessä ja hävitetään. Suomessa BSE-tauti on todettu vain kerran, vuonna 2001. Evirassa tutkitaan vuosittain noin 120 000 BSE-näytettä naudoista. EU:n alueella BSE-tautia todetaan muutama sata tapausta vuosittain.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö (lainsäädäntö):
Eläinlääkintöylitarkastaja Kajsa Hakulin, puh. (09) 160 52433, 040 719 3259

Evira (näytteiden otto ja lähetys):
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, puh 020 77 24216, 0400 920 503
Ylitarkastaja Nina Kaario, puh 020 77 24265, 050 433 1587

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen BSE-taudin vastustamisesta: http://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/MMM_6_EEO_2007_su.pdf

Elintarviketurvallisuusviraston ohjeet: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Aihealueet: