Omenan lisäversoisuustauti oletettua yleisempi

19.5.2014

<p>Puutarhatuotannosta löydettiin 115 ja perunaviljelmiltä 23 vaarallisten kasvintuhoojien esiintymää vuonna 2013. Löydöksiä oli puutarhatuotannossa kolmannes viimevuotista enemmän, mikä johtuu etelänjauhiainen-nimisen hyönteisen runsaasta esiintymisestä. Suomessa uutta omenan lisäversoisuustautia havaittiin erityisesti Ahvenanmaalla.</p>

Lisäversoisuustautia selvitettiin yhteensä 43 viljelmällä. Tautia tavattiin kaikilta selvityksessä mukana olleilta 13 viljelmältä Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessakin kahdelta omenatarhalta sekä yhdeltä omenapuiden taimien tuottajalta.

”Lisäversoisuustauti pienentää omenasatoa ja aiheuttaa omenoihin laatu- ja makuvirheitä. Versojen luutamaista kasvua ei ole aiemmin osattu yhdistää omenan lisäversoisuustautiin, joten sitä on voinut esiintyä Suomessa jo vuosia. Tauti leviää saastuneiden omenapuun taimien mukana ja paikallisesti omenanlehtikemppien välityksellä”, toteaa ylitarkastaja Sirkka Malkki Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Uusia mansikan punamätäesiintymiä tavattiin 28 viljelmältä. Mansikan punamätää ei sen yleisyyden takia voida enää kokonaan hävittää Suomesta, vaan jatkossa pyritään estämään taudin leviäminen mansikan taimien mukana.

Etelänjauhiainen saatiin hävitettyä viljelmiltä  

Kevätkaudella etelänjauhiaisia esiintyi Suomessa poikkeuksellisen paljon. Kasvihuonetuotannosta niitä löydettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 81 viljelmältä, mutta kaikki esiintymät saatiin hävitettyä. Etelänjauhiaisia levisi kukkaviljelmille erityisesti maljaköynnösten ja joulutähtien taimien mukana. Ne voivat levittää kasvien virustauteja, jotka olisivat haitallisia tomaatille ja kurkulle. 

Vihannestuotannosta ei havaittu lainkaan vaarallisia kasvintuhoojia.

Perunan vaarallisten kasvintuhoojien torjunnassa onnistuttu 

Perunan vaalearengasmätää löydettiin neljältä uudelta viljelmältä. Tummarengasmätää ei todettu. Keltaperuna-ankeroista todettiin seitsemältä uudelta viljelmältä, mikä on puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesän 2012 valkoperuna-ankeroisesiintymien vuoksi Pohjois-Pohjanmaan alueella tehtiin laaja peruna-ankeroiskartoitus kasvukaudella 2013. Uusia valkoperuna-ankeroisesiintymiä ei kuitenkaan löydetty.

Uusia koloradonkuoriaisen esiintymiä todettiin 14 perunaviljelmällä Kaakkois-Suomessa.

Puisessa pakkausmateriaalissa piilee mäntyankeroisriski

Suomalaisissa metsissä tai puutavarassa ei havaittu vaarallisia kasvintuhoojia. Yhdestä Portugalista tuodusta puisesta pakkauslavasta löydettiin mäntyankeroista. Mäntyankeroisen saastuttamissa valtioissa valmistettu puinen pakkausmateriaali on merkittävin väylä mäntyankeroisen leviämiselle Suomen metsiin. Mäntyankeroinen luokitellaan maailmanlaajuisesti metsien pahimmaksi kasvintuhoojaksi.

Kasvitauti tai -tuholainen voidaan nimetä kasvinterveyslainsäädännössä vaaralliseksi, jos sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi, sen torjunta on erityisen vaikeaa ja sen aiheuttamat tuhot ovat taloudellisesti hyvin merkittävät.

Lisätietoja vaarallisista kasvintuhoojista: 
Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset
Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sirkka Malkki, p. 040 542 1965 (avomaan puutarhatuotanto)
ylitarkastaja Ulla Oksanen, p. 040 511 7274 (kasvihuonetuotanto)
ylitarkastaja Atro Virtanen, p. 040 704 9607 (perunan tuotanto)
ylitarkastaja Sanna Välimäki, p. 050 384 9612 (puu ja puinen pakkausmateriaali)

 

Aihealueet: