Pääjohtaja Matti Aho: Varhaisen puuttumisen mallia tarvitaan myös eläinlääkärin työhön

28.11.2012

<br />

”Ennaltaehkäisevällä varhaisen puuttumisen mallilla eläinlääkäri pystyy rajaamaan riskejä, joiden todentuminen käy työlääksi ja kalliiksi kaikille osapuolille”, painotti
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Matti Aho puhuessaan eläinlääkäripäivillä keskiviikkona 28. marraskuuta 2012.

Aho muistutti, että eläinlääkäri on yksi harvoista eläimiä hyvin läheltä näkevistä ihmisistä. Eläinlääkärillä on usein pitkäaikainen kokemus kulloisenkin tilan tavoista ja myös realistinen käsitys toimialan yleisistä toimintatavoista. Kun eläinlääkäri havaitsee epäkohtia eläinten terveydessä tai hoidossa, on Ahon mielestä hoidon lisäksi tärkeää ottaa puheeksi nämä havainnot.

Ahon mukaan eläinlääkärikunnalla on velvollisuus sanoa mielipiteensä silloin, kun suomalaisessa eläinten pidossa mennään suuntaan, joka ei paranna eläinten terveyttä ja hyvinvointia tai jos askelia oikeaan suuntaan ei oteta tarpeeksi ripeästi.

”Suomessa esimerkiksi tilojen välimatkat ovat pitkiä ja suuret vasikkakasvattamot keräävät eläimet laajalta alueelta. Kuljettaminen rasittaa pieniä vasikoita ja tartuntapaine kasvaa. Mikä sopii Tanskaan tai Hollantiin, ei välttämättä sovi Suomeen. Nautojen pitäminen kytkettynä on mielestäni myös tapa, joka joutaisi jo jäädä historiaan”, sanoi Aho.

Pääjohtaja Matti Ahon puhe kokonaisuudessaan

Tutustu Eläinlääkäripäivät 28.-30.11.2012

Aihealueet: