Pääjohtaja Matti Aho: Ympäristöterveydenhuolto osaksi sote-uudistusta

29.5.2015

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Matti Aho ehdottaa, että ympäristöterveydenhuolto otetaan osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta.</p>

”Ympäristöterveydenhuollon yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon puolustaa se, että molemmilla pyritään ihmisten terveyden edistämiseen suoraan tai välillisesti. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunniteltu yksiköiden määrä on mielestäni riittävä myös ympäristöterveydenhuollon organisoitumiselle. Ehdotankin, että ympäristöterveydenhuolto otetaan osaksi uuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lain soveltamisalaa”, Aho totesi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan publiikissa perjantaina 29. toukokuuta 2015.

Aho näkee ympäristöterveydenhuollon organisoinnin tarkastelun välttämättömäksi, koska se on osin rakennettu nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon mukaisesti. Hänen mielestään samalla on tarkasteltava valtion aluehallinnon roolia lukumäärältään supistuvien kunnallisten ympäristöterveydenhuollon yksiköiden ohjauksessa. Tällä hetkellä vastuu kunnallisten yksiköiden ohjauksesta on aluehallintovirastoilla.

”Ehdotan, että tarkastelemme ennakkoluulottomasti mahdollisuutta siirtää ohjaustehtävät valtakunnallisiksi, siis osaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraa, ja valvontatehtävät osaksi uusia ympäristöterveydenhuollon yksiköitä”, sanoi Aho.

Ympäristöterveydenhuolto kattaa muun muassa elintarvikkeiden, kuluttajaturvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan.

 

Aihealueet: