PAIKKA VAIHTUNUT Evira järjestää seminaarin 27.5.2011: Uutta tietoa Itämeren eri kalalajien myrkkypitoisuuksista

2.5.2011

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikössä on valmistunut uutta tietoa antava tutkimus Itämeren kalalajien myrkkypitoisuuksista. Samassa tutkimuksessa kartoitettiin myös kotimaisen järvikalan ja kasvatetun kalan myrkkypitoisuuksia. Vuosina 2009-11 toteutettuun yhteishankkeeseen osallistuivat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Suomen ympäristökeskus.</p>

EU kalat II hankkeessa (2009-2011) on saatu uutta tietoa Itämeren eri kalalajien dioksiini- ja PCB- yhdisteiden, palontorjunta-aineiden (PBDE-yhdisteet), vettä hylkivien pintakäsittelyaineiden (PFC-yhdisteet) ja laivanpohjamaaleissa käytettyjen orgaanisten tinayhdisteiden (OT-yhdisteet) pitoisuuksista. Vastaava kartoitus dioksiineista, PCB- ja PBDE-yhdisteisrtä on tehty viimeksi vuonna 2002

Tutkimuksesta saatiin tietoa, mihin suuntaan eri meri- ja järvialueiden kalojen ympäristömyrkkypitoisuudet ovat muuttuneet.

Uutta tutkimustietoa oli hankittava vuonna 2011 uudistettavan elintarvikkeiden vierasaineiden lainsäädännön perustaksi. Kalan dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäispitoisuuksiin liittyvän, tänä vuonna vielä voimassa olevan poikkeuksen jatkamisen tarve vuoden 2011 jälkeenkin tuli osoittaa tässä tutkimuksessa.

EU edellyttää myös kuluttajalle suunnattua informaatiota ja altistuslaskelmia näistä haitta-aineista kalan kulutuksen seurauksena. Nämä asiat kuuluvat Eviran toimialaan.

Tutkimustuloksia voidaan lisäksi käyttää eri hallinnonalojen riskinhallintatehtäviin, esimerkiksi hyödyntää Itämeri-strategian toteuttamisen seurannassa, ympäristövaikutusten arvioinnissa ja haitallisten aineiden rajoituspäätösten tukena.

Tutkimuksen seurauksena saastuneiden alueiden ympäristöviranomaisten tulisi esittää toimenpiteitä ympäristön suojaamiseksi kemiallisilta kuormituksilta.

Evirasta annetaan tarkempaa tietoa eri kalalajien käytöstä ravintona.

Tutustu raporttiin Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat.
Lue myös kalan syöntisuositukset  Kalaa vaihdellen kaksi kertaa viikossa.

Seminaari on 27.5.2011, klo 10-12.30, Scandic Marina Congress Center, kokoustila Fennia 1, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.  Näin löydät Marina Congress Centeriin 

Ilmoittaudu lomakkeella viimeistään 20.5.2011. 

Seminaarin  ohjelma (pdf, 13kt)

Tutkimusraportti:
Itämeren kalan ja muun kotimaisen kalan ympäristömyrkyt: PCDD/F-, PCB-, PBDE-, PFC- ja OT –yhdisteet.

Lisätietoja:
tutkimusprofessori Anja Hallikainen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö,
p. 050 386 8433, anja.hallikainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: