Paistijauhelihana saa myydä vain paistista jauhettua lihaa

5.4.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan naudan paistijauhelihana voidaan myydä vain paistiksi nimetyistä naudan ruhonosista jauhettua lihaa. Paistijauheliha pitää siis valmistaa sisä,- ulko- kulma- tai paahtopaistista.</p>

Paistijauhelihan katsotaan Suomessa vakiintuneen nimeksi tuotteelle, joka on jauhettu ruhon paistiosista, joita ovat sisä-, ulko-, kulma- tai paahtopaisti. Koska paistijauhelihan nimestä ei ole erikseen säädetty lainsäädännössä, siihen sovelletaan yleisiä elintarvikkeen nimen muodostamista koskevia määräyksiä.

Evira laati ohjeen jauhelihan ja paistijauhelihan käytöstä elintarvikkeen niminä, kun ilmeni, että paistijauhelihaan on yleisesti käytetty muitakin ruhonosia kuin paistia. Kunkin kunnan elintarvikevalvontaviranomainen päättää, kuinka pitkään markkinoilla saa olla tuotteita, jotka on harhaanjohtavasti nimetty paistijauhelihaksi. Evira kuitenkin katsoo, että harhaanjohtavat merkinnät tulisi korjata viimeistään heinäkuun 2013 alkuun mennessä.

Evira kuuli naudanpaistijauhelihan nimestä ja koostumuksesta myös Elintarviketeollisuusliiton ja suurimpien lihatalojen edustajien näkemyksiä. Eviran toivottiin määrittelevän täsmällisesti, mistä tuotteista voidaan käyttää tuotenimeä paistijauheliha.

Liha-alan toimijat esittivät, että nykyisin markkinoilla olevasta, muitakin ruhonosia kuin paistia sisältävästä naudanpaistijauhelihasta käytettäisiin jatkossa nimeä ”naudan jauheliha 10 %”.

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää elintarviketeollisuuden pakkaaman jauhelihan rasvapitoisuuden ja sidekudosproteiinipitoisuuden selkeää merkitsemistä. Evira katsoo, että nimi ”naudan jauheliha 10 %” ei ole riittävä ilmaisemaan tuotteen rasvapitoisuutta, vaan tuotteen rasvan ja sidekudosproteiinin kokonaispitoisuudet on merkittävä pakkaukseen aina erikseen elintarvikelainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Eviran ohje: Elintarvikkeen nimi ”jauheliha” ja ”paistijauheliha”

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tuulikki Lehto, p. 050 558 2696
yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 050 386 8432

Aihealueet: