Pakkausmerkintöjä luetaan entistä enemmän - päiväysmerkintöjen ero on edelleen epäselvä kuluttajille

30.3.2010

<p>Suomalaisten tietoisuus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä ja valituskanavista on parantunut. Viime vuonna toteutetulla ”Tuoreet kasvot” -pakkausmerkintäkampanjalla on ollut myönteinen vaikutus tietoihin. Suomalaisten kuluttajien käsityksiä pakkausmerkinnöistä selvitti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeksiannosta Taloustutkimus Oy vuoden 2008 lopussa sekä vuoden 2010 alussa.</p>

Seurantatutkimuksen mukaan suomalaiset lukevat aiempaa yleisemmin pakkausmerkintöjä. Entistä useammin pakkauksesta etsitään päiväysmerkintöjä, koostumustietoja ja alkuperätietoja. Huolestuttavan moni kuluttaja uskoo yhä, että elintarvikkeita voi syödä myös viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

”Parasta ennen” ja ”viimeinen käyttöpäivä” -merkintöjen ero ei ole selvinnyt kuluttajille - huolimatta siitä, että niiden eroja selvitettiin näkyvästi kampanjavuoden aikana. Niiden kuluttajien osuus, joiden mielestä elintarvikkeita voi syödä ”parasta ennen” -päivän jälkeen, oli kylläkin hieman suurempi kuin vuotta aiemmin.

Suhtautuminen lisäaineisiin myönteisempää
Pakkausmerkintäkampanjan teemoja olivat päiväysmerkintöjen erot, koostumus- ja ravintosisältömerkinnät, lisäaineet sekä alkuperämerkinnät. Lisäksi kerrottiin, mikä on oikea viranomainen, jolle valittaa pakkausmerkintöjen puutteista ja muista elintarvikkeita koskevista virheistä.

Suhtautuminen lisäaineisiin oli nyt hieman myönteisempää kuin ennen kampanjaa. Aiempaa harvemmin oltiin sitä mieltä, että ne ovat haitallisia elintarvikkeisiin kertyviä aineita. Sen sijaan niiden kuluttajien osuus oli lisääntynyt, jotka olivat sitä mieltä, että lisäaineet ovat tarkoituksella lisättyjä tutkittuja aineita.

Kenelle pakkausmerkinnöistä voi valittaa?
Suomalaisten tietoisuus viranomaisesta, jolle voi valittaa havaitsemistaan virheistä, on hieman parantunut kampanjan seurauksena. Aiempaa useampi mainitsi oikein, että valitus tulisi tehdä kunnalliselle elintarvikevalvonnalle.

Kuluttajatilaisuuksia
Vuoden 2009 kestäneen pakkausmerkintäkampanjan järjestivät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry, Finlands svenska Marthaförbund rf, Kuluttajat – konsumenterna ry ja Suomen Kuluttajaliitto ry. Kampanjaa esiteltiin mm. useilla messuilla. Järjestöillä oli eri puolilla maata kymmeniä luento- ja koulutustilaisuuksia oppilaitoksissa, joissa oli lähes pari tuhatta kuulijaa. Marttaliiton järjestämissä kuluttajatapahtumissa oli yli 4000 osanottajaa. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset osallistuivat niin ikään kampanjaan järjestämällä mm. avoimien ovien päiviä. Yhteistyötä syntyi paikallistasolla järjestöjen ja kuntavalvojien välillä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tytti Itkonen, Evira, p. 050 558 2696
ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila, Evira, p. 050 557 6414 (6.4. lähtien)

Aihealueet: