Pakkausmerkintöjen selvyys ja havaittavuus

23.11.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvitti yhteistyössä Suomen Kuluttajaliiton kanssa pakkausmerkintöjen selvyyttä ja havaittavuutta. Loppukeväällä tehdyn selvityksen mukaan huono tekstin ja taustavärin kontrasti oli yleisin syy elintarvikepakkausten pakkausmerkintöjen epäselvyyteen.</div>

Huonoa tekstin ja taustavärin kontrastia esiintyi useammin Suomessa valmistetuissa tuotteissa. Maahantuoduissa pakkauksissa puolestaan yleisin ongelma oli pieni kirjasinkoko tai suomen- ja ruotsinkielisten merkintöjen huono löydettävyys monien kielien joukosta. Muita syitä merkintöjen huonoon havaittavuuteen oli esimerkiksi se, että merkinnät olivat osittain pakkauksen saumauksen alla tai merkintöjen painojälki oli huono. Näitä ongelmia esiintyi sekä Suomessa valmistetuissa että maahantuoduissa tuotteissa.

Useimmissa tapauksissa elintarvikepakkausten merkintöjen luettavuutta voidaan helposti parantaa. Monikielisiin pakkauksiin EU:n alueella etsitään ratkaisua yhteisötasolla yhtenä tärkeänä osana pakkausmerkintädirektiivin uudistamistyötä.

Pakkausmerkintöjen selvyyttä ja havaittavuutta tutkittiin siten, että Suomen Kuluttajaliiton elintarvike- ja ravitsemusryhmän jäsenet eri puolilla maata hankkivat vähittäismyynnistä tuotteita, joiden merkinnät eivät heidän mielestään olleet helposti havaittavia taikka luettavia. Tarkasteltavat tuotteet oli jaettu 10 ryhmään kattaen kaikki markkinoilla olevat elintarvikkeet. Tarkoituksena oli, että yksi kuluttaja keskittyi yhden tuoteryhmän tarkasteluun. Tavoitteena oli noin 100 tuotepakkauksen hankkiminen. Valittujen pakkausten mukana tuli kertoa syy, miksi juuri ne oli valittu.

Tuotepakkauksia, joiden merkinnät näiden kuluttajien mielestä eivät olleet helposti havaittavia taikka luettavia, kertyi yhteensä 61 kpl. Tuotteista 23 kpl oli valmistettu Suomessa ja maahantuotujen osuus oli 38 kpl. Edustettuna oli 12 suomalaista tai Suomessa toimivaa valmistajaa ja 28 ulkomaista valmistajaa.

Evira on lähettänyt tässä selvityksessä esiin nousseet ongelmat kuntien valvontaviranomaisten käsiteltäviksi. Selvitys on lähetetty myös elintarviketeollisuudelle huomioon otettavaksi pakkaussuunnittelussa. Evira haluaa painottaa pakkausmerkintöjen luettavuuden tärkeyttä kuluttajien tiedonsaannin varmistamisessa. Evira tulee edelleen jatkossa kiinnittämään huomiota pakkausmerkintöjen selvyyteen ja havaittavuuteen. Kuluttajien havaintoja ja kokemuksia pakkausmerkinnöistä kuullaan viikolla 48 järjestettävässä kuulemiskampanjassa. Kampanjan aikana palautetta voi antaa sekä puhelimitse että Eviran internetsivujen kautta. Kampanjan käytännön toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin 28.11.

Pakkausmerkintöjen selvyys ja havaittavuus -raportti löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/pakkausmerkinn__t/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tytti Itkonen, Evira, p. 020 77 24296
Elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi, Suomen Kuluttajaliitto ry, p. (09) 454 22124, 050 5895780

Aihealueet: