Pakurikäävän kaupallinen elintarvikekäyttö ei ole sallittua

12.1.2011

<p>Pakurikääpä ( <em>Inonotus obliquus</em>) katsotaan hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi koko EU:n alueella, koska sille ei ole voitu osoittaa merkittävää kaupallista elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997. Tämän takia pakurikääpää ja sitä sisältäviä elintarvikkeita ei saa myydä eikä markkinoida elintarvikkeena missään EU:n jäsenvaltiossa, ennen kuin se on käynyt läpi uuselintarvikeasetuksen vaatiman turvallisuusarvioinnin.</p>

Mikä on uuselintarvike?
Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jonka kaupallinen käyttö elintarvikkeena EU:n alueella on ennen vuotta 1997 ollut vähäistä. Ajankohta määräytyy sen mukaan, että asiaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY N:o 258/97) tuli voimaan 15.5.1997. Uuselintarvikkeista saa lisätietoa mm. Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/uuselintarvikkeet/

Vain hyväksyttyjä uuselintarvikkeita voi tuoda markkinoille
Ennen pääsyä kuluttajien ruokapöytään uuselintarvikkeiden turvallisuus arvioidaan. Markkinointilupa syntyy kaikkien EU-maiden yhteisellä päätöksellä. Lupa myönnetään hakemuksesta, jonka tulee sisältää selvitys tuotteen turvallisuudesta yhteisössä hyväksytyin edellytyksin. Uuselintarvikehakemukset jätetään Suomessa Eviraan ja niitä arvioi maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva uuselintarvikelautakunta. Lopullinen markkinointilupa syntyy kaikkien EU-maiden yhteisellä päätöksellä. Pakurikäävästä ei ole jätetty uuselintarvikehakemusta mihinkään jäsenmaahan.

Pakurikääpä – ei hyväksytty kauppasieni
Kansallinen kauppasieniluettelomme ei sisällä pakurikääpää. Kauppasieniluetteloon hyväksytyt sienet katsotaan turvallisiksi ja ne ovat tunnistettavissa arvottomista tai jopa myrkyllisistä lajitovereistaan. Kauppasieniasetuksen mukaan vain kauppasieneksi hyväksyttyä ja kauppasieniluetteloon merkittyä ruokasientä tai siitä tehtyä valmistetta saa myydä elintarvikkeena. Tämänkään takia pakurikääpää ei saa kerätä myyntiin tai pitää kaupan. Evira voi hakemuksesta lisätä sieniä (sienilajeja) kauppasieniluetteloon. Ennen sitä Evira varmistaa mm. sienen turvallisuuden ja tunnistamisen helppouden. Tarvittaessa selvitetään myös uuselintarvikenäkökulma.

Lisätietoa kauppasienistä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kasvikset/ruokasienet/kauppasienet/
Kansallinen kauppasieniluettelo: http://www.evira.fi/attachments/palveluhakemisto/eviran_maarayskokoelma/maarays_3_2007.pdf

Lisätietoa: Ylitarkastaja Sanna Viljakainen, p. 050 464 9354

Aihealueet: