Pakurikäävän käyttö ravintolisissä on sallittua

27.9.2011

<p>Pakurikäävän käyttö on sallittua ravintolisissä tai niihin verrattavissa olevassa pienimittakaavaisessa käytössä (esim. teet tai mausteet). Pakurikäävällä voitiin todeta merkittävä kaupallinen käyttöhistoria ravintolisänä EU:n alueella ennen vuotta 1997.</p>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vastaanottanut selvityksen pakurikäävän ( Inonotus obliquus) kaupallisesta elintarvikekäyttöhistoriasta Suomessa. Yhteistyössä muiden EU:n jäsenvaltioiden uuselintarvikeasiantuntijoiden kanssa arvioitu materiaali sisälsi riittävästi sellaisia asiakirjoja, joiden perusteella voitiin todeta pakurikäävän merkittävä kaupallinen käyttöhistoria ravintolisänä EU:n alueella ennen vuotta 1997.

Näin ollen Evira katsoo, että pakurikäävän käytön ravintolisissä ei katsota vaativan uuselintarvikeasetuksen (EY) 258/97 mukaista markkinointilupaa. Sen käyttö on sallittua ravintolisissä tai niihin verrattavissa olevassa pienimittakaavaisessa käytössä (esim. teet tai mausteet). Pakurikääpä katsotaan kuitenkin muissa elintarvikeryhmissä edelleen uuselintarvikkeeksi, ja sen käyttö muussa elintarvikekäyttötarkoituksessa eli ns. tavanomaisissa elintarvikkeissa on kiellettyä, kunnes sille on haettu ja myönnetty uuselintarvikeasetuksen (EY) 258/97 mukainen markkinointilupa.

Pakurikääpä ( Inonotus obliquus) on varsin yleinen lehtipuiden lahottaja koko maassa. Musta, hiilimäinen pakuri ei ole itse kääpä, vaan sienen aiheuttama kasvannainen. Pakurikääpää esiintyy yleisimmin hies- ja rauduskoivuissa, mutta tämä lahottaja voidaan tavata myös leppien ja pyökkien kyljissä.

Lisätietoa uuselintarvikkeista: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/uuselintarvikkeet/

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 020 77 24291 (29.9.2011 asti) Ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 020 77 24289 (30.9.2011 alkaen)

Aihealueet: