Parikkalasta löytyi lisää aikuisia koloradonkuoriaisia

17.8.2006

<div>Parikkalan koloradonkuoriaisen esiintymästä löytyi lisää aikuisia kuoriaisia. Eviran tarkastuspartion tekemässä uusintatarkastuksessa perjantaina (11.8.) löytyi 14 ja tiistaina (15.8.) 22 aikuista kuoriaista. Kuoriaiset olivat pesäkkeen kohdalla eivätkä olleet levinneet perunalohkon muihin osiin. Koska pesäke oli aiemmin käsitelty torjunta-aineella sekä lisäksi liekitetty, kuoriutuneet aikuiset eivät olleet enää elinvoimaisia vaan osa löytyi jo kuolleena. Löydön johdosta pesäkekohta käsiteltiin uudelleen torjunta-aineella. Alueen tarkkailua jatketaan edelleenkin, koska kuoriutuvia yksilöitä voi olla vielä maassa.</div>

Kaikkiaan tämän kesän kolmessa esiintymäpaikassa on ollut kehittyviä koloradonkuoriaisia lähes 300 yksilöä. Näistä Parikkalan kahdessa esiintymässä on ollut toisessa 30 ja toisessa 165, sekä Kesälahden esiintymässä 100 yksilöä. Valtaosaltaan kuoriaiset ovat olleet toukkia, mutta myös koteloita ja aikuisia. Esiintymät on tuhottu Eviran tarkastuspartion toimesta, joten kuoriaisten leviäminen näistä esiintymistä on saatu estettyä.

Uusia koloradonkuoriaisen esiintymispaikkoja ei ole löytynyt, vaikka voimakkaiden itätuulien mukana yksittäisiä kuoriaisia on voinut kulkeutua Venäjän puolelta etenkin Etelä- ja Pohjois-Karjalan alueille.

Perunakasvustojen tarkkailua on syytä jatkaa perunan sadonkorjuuseen asti, koska yksittäisiä esiintymiä voi hyvinkin vielä löytyä. Nyt kannattaa tarkkailla erityisesti mahdollisia aikuisia yksilöitä, jotka löytyvät perunakasvuston lehdiltä. Tarkkailussa kannattaa kiinnittää huomiota myös lehdettömiksi syötyihin perunakasveihin. Tällöin on syytä epäillä, että paikalla on ollut toukkapesäke ja toukat ovat kaivautuneet maahan koteloitumaan. Havainnot perunakasvustossa lehdettömiksi syödyistä perunanvarsista, koloradonkuoriaisen toukista tai aikuisia yksilöistä on ilmoitettava viipymättä Eviran kasvintarkastukseen tai TE-keskuksen maaseutuosastolle.

Yhteystiedot havaintoilmoitusten tekemiseksi sekä kuvia ja tietoa koloradonkuoriaisesta löydät Eviran internet-sivuilta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Yleinen havaintoilmoitusten päivystyspuhelin on 0400 442 209.

Lisätietoja:
Vanhempi tarkastaja Olli Elfving, Evira, puh. 020 77 25048 ja 0400 808 522
Vanhempi tarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047 ja 040 7049607

Aihealueet: