Pienpetojen rabiesseurannan keräys 2013 onnistui hyvin

7.2.2014

<p>&nbsp;Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kerää joka vuosi pienpetojen ruhoja rabiestilanteen ja rabiessyöttirokotuskampanjan seurantaa varten. Syksyn 2013 keräys onnistui erittäin hyvin ja näytteitä saatiin kiitettävästi.</p>

Syöttirokotuskampanjan onnistumista seurataan tutkimalla kettujen ja supikoirien veren rabiesvasta-aineita, joita syöttirokotteen syöneen eläimen elimistö muodostaa suojaamaan raivotaudilta.  Lisäksi syöttirokotteen syöneen eläimen luuhun kiinnittyy syötissä oleva merkkiaine ja se voidaan todeta UV-valossa mikroskooppisessa tutkimuksessa. Myöseläinten aivot tutkitaan rabiesviruksen vuoksi.

Pienpetonäytteiden avulla tutkitaan myös trikiinien ja ekinokokkiloisten esiintymistä. Kuolleina löytyneistä pienpedoista pyritään selvittämään aina myös kuolinsyy. Ruhoja kerätään erityisesti rabiessyöttirokotusalueilta Kaakkois-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja itäisestä Etelä-Savosta.

Syksyn 2013 näytepyyntö otettiin tosissaan
Eviran tavoitteena oli saada 360 eläinnäytettä rabiessyöttirokotusalueelta. Vuoden 2013 näytetavoite saavutettiin ja jopa ylitettiin: kokonaisia eläimiä, kettuja ja supikoiria, saatiin 438 ja verinäytteitä 366.

Kaikista rokotealueen kunnista saatiin näytteitä.

Evira kiittää Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon riistakeskuksia ja alueiden metsästäjiä aktiivisuudesta ja yhteistyöstä.

Pienpetojen ruhojen keräys  myös vuonna 2014
Eviraan voi lähettää näytteeksi sekä metsästettyjä että kuolleina löydettyjä kokonaisia pienpetoja, jos ne eivät ole liian pilaantuneita.  Erityisesti sairailtavaikuttaneet ja poikkeuksellisesti käyttäytyneet eläimet tulisi toimittaa tutkimuksiin. Normaaliturkkiset eläimet voi nylkeä ennen lähetystä.

Näytteitä toivotaan tasaisesti koko metsästyskauden ajalta.

Metsästysajat löydät Suomen riistakeskuksen sivuilta

Keräyksen edistymistä voit seurata sivulta Pienpetoja rabiesseurantaan

Ohjeet pienpetojen lähettämiseen.

Tietoa rabieksesta  

Lisätietoja:
tutkija Marja Isomursu
tuotanto- ja viilieläinterveyden tutkimusyksikkö, p. 040 512 1248

Aihealueet: