Pohjoismaat ja Baltia harjoittelevat Bluetongue-taudin varalta

14.5.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira j&auml;rjest&auml;&auml; t&auml;ll&auml; viikolla (14. – 16.5.2008) yhdess&auml; muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa Bluetongue – valmiusharjoituksen ”HOT AIR 2008”. </div>

Suomesta harjoitukseen osallistuvat Eviran lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, Länsi- ja Etelä-Suomen lääninhallitusten toimipisteet Turussa ja Helsingissä sekä Ahvenanmaan maakunta. Harjoitukseen osallistuvat vain viranomaiset eikä tilakäyntejä tehdä tai niihin oteta yhteyttä. Harjoituksesta on ilmoitettu etukäteen Kansainväliselle eläintautijärjestölle (OIE), Euroopan komissiolle sekä naapurimaille väärinkäsitysten välttämiseksi.

Bluetongue on märehtijöiden virustauti. Sen aiheuttaja on orbivirus, josta tunnetaan 24 eri serotyyppiä. Virus leviää polttiaisten (Culicoides) välityksellä. Se ei leviä muussa suorassa tai välillisessä kosketuksessa esim. tavaroiden välityksellä eläimestä toiseen, eikä maidon tai lihan välityksellä. Tauti kuuluu Suomessa vastustettavien, helposti leviävien tautien ryhmään. Tautia vastustetaan ensisijaisesti rajoittamalla eläinten kuljetuksia tartunta-alueella. Myös rokotuksia voidaan käyttää taudin hallintaan.

Virus aiheuttaa vakavimpia oireita lampailla, muun muassa kuumetta, turvotusta pään ja kielen alueella, voimakasta syljeneritystä ja ontumista sorkanrajan ihotulehduksen vuoksi.  Naudat ovat usein oireettomia taudin kantajia. Euroopassa viime vuosina levinneessä epidemiassa myös naudoilla on esiintynyt selkeitä oireita. Bluetongue –tartunnan oireet voivat muistuttaa suu- ja sorkkataudin oireita.

Bluetongue on perinteisesti esiintynyt subtrooppisilla sekä trooppisilla alueilla ja se on aiheuttanut lammaskuolemia monissa Välimeren maissa 2000-luvulla. Vuonna 2006 bluetongueta tavattiin ensimmäistä kertaa myös Keski-Euroopassa, jossa epidemian aiheuttajana on ollut serotyyppi 8. Tartunta on levinnyt vuosien 2006 – 2007 aikana erittäin nopeasti uusille alueille. Pohjoisimmat tapaukset on toistaiseksi tavattu Tanskan eteläosassa ja Iso-Britanniassa. Suomessa tautia ei ole esiintynyt koskaan.

Bluetongue on eläintauti eikä se tartu ihmiseen.

Lisätietoa Bluetonguesta:

www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Bluetongue

Lisätietoja harjoituksesta:
Johtaja Taina Aaltonen, Eläinten terveys- ja hyvinvointi, p. 020 77 24008, 040 775 0219
Eläinlääkintöylitarkastaja Jessica Löfgren-Eriksson, p.  02077 24214, 040 759 7989

Lisätietoja Bluetongue-taudista:
Eläinlääkäri Ulla Rikula, p. 02077 24585, 050 563 2052

Aihealueet: