Porkkanoiden varastointiin ja käsittelyyn kiinnitettävä huomiota ruokamyrkytysten estämiseksi

14.3.2011

<p>Yersiniabakteeri on aiheuttanut lähes vuosittain ruokamyrkytysepidemioita vuodesta 2003 alkaen porkkanan välityksellä. Porkkanoiden oikealla varastoinnilla ja huolellisella käsittelyllä ruokamyrkytyksiä voidaan estää. Erittäin tärkeää olisi välttää jalostetun, esimerkiksi kuoritun tai raastetun porkkanan säilyttämistä ennen käyttöä.</p>

Epidemioiden yhteydessä bakteeria on voitu eristää erityisesti pilaantuneista multaporkkanoista, kylmävarastoiduista porkkanoista valuneesta pilaantumisnesteestä, kuorittujen porkkanoiden kuorijätteestä ja varastotiloista. Bakteeria on todettu myös pelloilta pyydystetyistä piennisäkkäistä.

Yersiniabakteeria voi joutua porkkanoihin pieniä määriä kasvatuksen ja korjuun aikana maaperästä, joten sen esiintymistä porkkanoissa ei voi kokonaan estää. Myös jyrsijät ja muut piennisäkkäät voivat levittää yersiniaa, joten riittävästä tuhoeläintorjunnasta on huolehdittava varastotiloissa. Yersiniabakteeri pystyy lisääntymään kylmässä (0-5 °C:ssa) ja näyttää ilmeiseltä, että porkkanoiden pitkä varastointiaika syksystä seuraavaan kevääseen ja jopa alkukesään mahdollistaa yersiniabakteerin lisääntymisen, niin että se voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Suositeltujen toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää yersinian lisääntymistä porkkanoissa ja porkkanoista aiheutuvaa sairastumisriskiä ihmisissä.

Edellä esitetyn johdosta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee:

1. Viljelijöiden ja varastoijien tulee tarkkailla porkkanoiden pilaantumista varastoinnin aikana ja mahdollisuuksien mukaan poistaa pilaantuneet porkkanat.

2. Pilaantuneet porkkanat tulee poistaa muiden porkkanoiden joukosta ennen porkkanoiden kuorimista, raastamista, pakkaamista tai muuta käsittelyä. Porkkanoiden pesussa on käytettävä runsaasti puhdasta vettä. Pestyt ja kuoritut porkkanat tulee huuhdella puhtaalla vedellä ennen pakkaamista. Mikäli porkkanat tarjoillaan kuumentamatta, säilytysaika ennen käyttöä tulisi olla mahdollisimman lyhyt.

3. Kuorimatonta porkkanaa raaka-aineena käyttävän tulee aina pestä ja kuoria porkkanat ennen käyttöä. Kuorittua, pestyä porkkanaa käyttävän tulee pestä porkkanat uudelleen ennen käyttöä, mikäli ne on tarkoitus tarjota kypsentämättömänä joko kokonaisena, raasteena tai salaateissa. Tuotteet tulisi kuluttaa välittömästi. Kuumennus tuhoaa yersiniabakteerin.

Lisää tietoa yersiniabakteerista: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kasvikset/mikrobiologinen_turvallisuus/y._pseudotuberculosis_porkkanoissa/

Lisätietoja: ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, p. 040 351 6884

Aihealueet: