Poron suutautiviruksen perimä selvitetty

18.8.2010

<p>Porojen suutauti on parapoxviruksen aiheuttama tauti, joka leviää helposti ja aiheuttaa porotaloudelle merkittäviä taloudellisia tappioita. Tautia esiintyy tavallisesti talvisin. Se aiheuttaa poroille vauriokohtiin kipua ja syömättömyyttä sekä altistaa sekundäärisille bakteeri-infektioille. Tauti voi johtaa poron kuolemaan. Suomessa varmennettiin poroista ensimmäisen kerran parapoxvirus talven 1992–1993 suutautiepidemian aikana, jonka jälkeen tautia on esiintynyt tasaisesti. Tauti on zoonoosi eli virus voi tarttua poroa käsittelevään henkilöön ja aiheuttaa iholle rakkuloita.</p>

Taudin vastustaminen edellyttää aiheuttajaviruksen tuntemista. Suomalaisissa poroissa on todettu sekä lampaan orf-viruksen (ORFV) että naudan valelehmärokkoviruksen (PCPV) kaltaista parapoxvirusta. PCPV-kaltainen, ”uusi” poron parapoxvirus löydettiin talvella 2000 ja se on siitä asti ollut pääasiallinen suutaudin aiheuttajavirus Suomessa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on saatu valmiiksi PCPV-kaltaisen poron parapoxviruksen koko perimän (genomin) sekvensointiprojekti.

Poron parapoxviruksen genomi osoittautui rakenteellisesti samankaltaiseksi kuin muiden tunnettujen poxvirusten genomit. Viruksella on 131 geeniä, joiden järjestys genomissa sekä samankaltaisuus PCP-viruksen geenien kanssa varmentavat poron viruksen alkuperäksi naudan. Koko genomin vertailujen perusteella PCP-viruksen havaittiin olevan läheisempää sukua lampaan ORF-virukselle kuin naudan papulaarisen stomatiittiviruksen (BPSV) kanssa. Tämä saattaa osittain selittää poron alttiutta sekä ORF- että PCP-viruksille. Poron viruksella on useimmat parapoxviruksilla kuvatut taudinaiheuttamiskykyyn vaikuttavat geenit sekä lisäksi uusia, muissa viruksissa tuntemattomia geenejä. Havaitut erot poron PCP- ja lampaan ORF-viruksen immunomodulaatio- ja virulenssigeeneissä selittävät mahdollisesti taudin erilaisen ilmiasun 1990- ja 2000 lukujen suutautitapausten välillä.

Työssä ovat olleet mukana skotlantilainen Moredun Research Instituutti, uusiseelantilaisen Otagon yliopiston virustutkimusyksikkö ja Helsingin yliopiston Biomedicumin High Throughput Center ja molekyylilääketieteen sekvensointilaboratorio.

Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa J Gen Virol 2010: 91, pp. 1560 – 1576. Hautaniemi M, Ueda N, Tuimala J, Mercer AA, Lahdenperä J, McInnes CJ.
The genome of Pseudocowpoxvirus: comparison of a reindeer isolate and a reference strain.

Lisätietoja:
tutkija Maria Hautaniemi, eläintautivirologian tutkimusyksikkö, maria.hautaniemi at-merkki-kapea.gifevira.fi,
p. 050 573 6891

 

Aihealueet: