Puhtaampia siipikarjantuotteita kuluttajille

8.2.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on kehitetty analyysimenetelmä, jolla viranomaiset ja rehuteollisuus voivat taata kuluttajille nykyistä puhtaammat siipikarjatuotteet. Siipikarjanrehussa käytetään lisäaineena kokkidiostaatteja, joilla ehkäistään <em>Eimeria</em>-loisen esiintymistä. Koska kokkidiostaattien aiheuttamasta saastumisesta ei rehuteollisuudessa ole päästy eroon, on EU asettanut jäämille enimmäismäärät.</p>

Muniville kanoille kokkidiostaattien käyttö on kielletty. Kokkidiostaatteja saa käyttää broilereiden, kananuorikoiden ja kalkkunoiden rehussa hyväksymisasetuksissa annetuin ehdoin, jotka koskevat vähimmäis- ja enimmäispitoisuuksia ja varoaikaa. Säädöksillä pyritään siihen, ettei kokkidiostaattien jäämiä esiinny siipikarjasta saatavissa elintarvikkeissa.

Rajoituksista huolimatta kokkidiostaattien jäämiä on löytynyt niin kananmunista kuin siipikarjan lihasta. Yhtenä syynä tähän on ollut rehun saastuminen rehunvalmistuksen yhteydessä. Kokkidiostaatit ovat pölyäviä ja sähköisiä, joten ne saattavat jäädä rehunvalmistuslinjalle huolellisista puhdistuksista huolimatta.

Tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että jo hyvin alhaiset kokkidiostaattipitoisuudet rehussa aiheuttavat havaittavia jäämiä. Tutkimuksessa kehitettiin nestekromatografia-massaspektrometri (LC-MS) –menetelmä, jolla voidaan määrittää kokkidiostaatteja EU:n asettamilla enimmäispitoisuustasoilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka nopeasti kokkidiostaatit häviävät rehunvalmistuksen sekoitus- ja rakeistuslinjalta, kun kokkidiostaattia sisältävän rehun jälkeen linjalla valmistettiin ilman kokkidiostaattia olevia rehuja.

Lue tutkimuksen yksityiskohtaisempi selostus:
Rokka, M., Jestoi, M., Peltonen, K.
Trace Level Determination of Polyether Ionophores in Feed. (pdf, 826 Kb)
BioMed Research International 2013, 12 pages.

Lisätietoja:
tutkija Mervi Rokka. kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, p. 0400 622 371

Aihealueet: