Puolella tarkastetuista tiloista laiminlyöntejä

18.12.2009

<p>Läänineläinlääkärit ovat yhtä lukuun ottamatta tarkastaneet kaikki ne tilat, joista Oikeutta Eläimille - järjestö julkisti kuvamateriaalia 9.12.2009. Tiloja oli 32. Tarkastuksissa todettiin laiminlyöntejä 14 tilalla. Kyseisille tiloille on annettu määräys korjata havaitut puutteet annetussa määräajassa. Määräajan päätyttyä tarkastetaan, että laiminlyönnit on korjattu. Kahdella tilalla ei ollut eläimiä.</p>

Kaikki kuvamateriaalissa esiintyneet sikatilat tarkastettiin läänineläinlääkärin määräämässä kiireellisyysjärjestyksessä. Etusijalle asetettiin tilat, jotka saadun materiaalin ja muiden tietojen perusteella vaikuttivat kiireellisimmiltä. Tarkastukset teki läänineläinlääkäri. Yhden tilan tarkasti riippumaton kunnaneläinlääkäri. Käyntien yhteydessä selvitettiin myös aiempia eläinlääkäreiden valvontakäyntejä tiloilla ja eläinten terveydenhuoltoa sekä muita toimenpiteitä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Lisäksi läänineläinlääkäri tarkasti yhden tilan tarkastuseläinlääkärien ilmoitusten perusteella.

Havaittuja laiminlyöntejä olivat karsinoiden likaisuus, märkyys ja rikkinäiset rakenteet, virikemateriaalin puuttuminen, riittämätön ilmanvaihto ja se, ettei sairaista eläimistä huolehdittu riittävästi. Yhdellä tilalla eläinten vedensaantia oli rajoitettu. Lisäksi yhden karjun karsina oli liian pieni. Kaikilla tiloilla ryhdyttiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Tarkastustuloksia analysoidaan läänineläinlääkäreiden kanssa tarkemmin jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. Tiloista, joilla laiminlyöntejä todettiin, tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyysi 10.12. Oikeutta eläimille – järjestöltä tietoja asianomaisista tiloista, mutta järjestö ilmoitti perjantaina 11.12., ettei se tule toimittamaan pyydettyjä tietoja. Koska kuvamateriaalin perusteella viranomaisten oli syytä epäillä, että ainakin osalla tiloista eläinsuojelulainsäädäntöä on rikottu, selvitti Evira internetissä olevien tietojen perusteella ne tilat, joilla tehdään välittömästi tarkastus. Tarkastukset aloitettiin 11.12. ja viimeinen tila tarkastetaan tänään.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
yksikönjohtaja Jaana Mikkola, p. 040 831 8425

 

Aihealueet: