Puutarhatuotannon uudet kasvitaudit yllättivät vuonna 2012

10.1.2013

<p>Kasvinterveyslaissa vaarallisiksi luokiteltuja kasvitauteja ja tuholaisia on tähän saakka esiintynyt eniten kasvihuonetuotannossa. Vuosi 2012 osoitti kuitenkin, että myös avomaan puutarhatuotannossa uusien tuhoojien leviäminen Suomeen on todellinen uhka.</p>

Avomaan puutarhatuotannossa löydettiin kaksi uutta vaarallista kasvitautia. Tarkastusten ja laboratorioanalyysien perusteella todettiin mansikan punamätää (Phytophora fragariae var. fragariae) 55 mansikkaviljelmällä eri puolilla Suomea. Kesän 2012 kostea ja viileä sää suosi taudin leviämistä ja helpotti oireiden tunnistamista kasvustoissa. Koska tauti voi säilyä maassa ilman isäntäkasvia vähintään 15 vuotta, on sen hävittäminen saastuneilta tiloilta mahdotonta. Nyt pyritään estämään taudin leviäminen saastuneilta tiloilta muualle ammattimaiseen tuotantoon.

Yhdeltä Manner-Suomen ja yhdeltä Ahvenanmaan omenatarhalta tavattiin omenan lisäversoisuustautia (Candidatus Phytoplasma mali ). Tautia levittää kaksi omenanlehtikemppilajia. Lisäversoisuustautia ei voida torjua kemiallisesti. Taudin levinneisyyttä kartoitetaan vuonna 2013 sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.

Mansikan kulmiolaikkua (Xanthomonas fragariae), jota tavattiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2011, havaittiin yhdellä avomaan mansikkaviljelmällä ja amppelituotannossa kausihuoneessa. Saastuneet yksilöt hävitettiin. Taudin oireiden tarkkailua jatketaan kasvukaudella 2013.

Valkoperuna-ankeroisia löydettiin jälleen

Kartoituksissa löydettiin perunan vaalearengasmätää (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) yhdeltä uudelta viljelmältä ja keltaperuna-ankeroista (Globodera rostochiensis) yhdeltätoista uudelta viljelmältä. Rengasmätä- ja keltaperuna-ankeroislöydösten määrä oli viime vuosien tasoa. Valkoperuna-ankeroista (Globodera pallida) todettiin kahdella viljelmällä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Löydösalue kartoitetaan tarkemmin kesän 2013 aikana. Aiemmin valkoperuna-ankeroista on Suomessa todettu muutama tapaus 2000-luvun alkupuolella Hämeessä ja Satakunnassa.

Koloradonkuoriaisia (Leptinotarsa decemlineata) todettiin yhdeksällä perunaviljelmällä. Esiintymät olivat kesän 2011 aikana Suomeen kulkeutuneiden kuoriaisten jälkeläisiä. Kaikki havaitut esiintymät hävitettiin.

Hyvä tilanne kasvihuoneviljelmillä sekä metsä- ja puutavaratuotannossa

Kasvihuonetuotannossa löydetään vuosittain monia vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia. Vuonna 2012 tuhoojaesiintymien määrä pysyi tavanomaisella tasolla, eikä Suomessa todettu lainkaan uusia kasvitauteja tai tuholaisia.

Eniten tehtiin havaintoja etelänjauhiaisista (Bemisia tabaci). Niitä löydettiin yhteensä 15 joulutähti- ja yksi kesäkukkaviljelmältä. Palsamin kuoliolaikkuvirusta (INSV) havaittiin kahdella viljelmällä. Lisäksi todettiin yksittäisiä esiintymiä floridankärpäsestä (Liriomyza trifolii) ja krysanteeminsuonimiinaajakärpäsestä (Liriomyza huidobrensis), krysanteeminvalkoruosteesta (Puccinia horiana) ja tomaatin pronssilaikkuviruksesta (TSWV). Vihannestuotannosta ei löydetty lainkaan vaarallisia kasvitauteja eikä tuholaisia.

Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset leviävät kasvihuonetuotantoon yleensä ulkomailta toimitettavien pistokkaiden tai pikkutaimien mukana. Lähes aina ne saadaan torjuttua ennen kasvien myymistä kuluttajille.

Tuhoojatilanne oli metsä- ja puutavarasektorilla erittäin hyvä, sillä vuoden 2012 aikana tehdyissä tarkastuksissa ei havaittu yhtään vaarallista kasvitautia eikä tuholaista.

Kasvintuhoojia löytyi myös markkinoilla olevista kasveista

Vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia esiintyi jo myynnissä olleissa kasveissa kolmessa kasvihuonekasvierässä, kahdeksassa taimitarhakasvierässä sekä kolmessa perunaerässä. Kaikille saastuneille kasvierille annettiin myyntikielto.

Lisätietoja vaarallisista kasvintuhoojista:
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset > Valvonta > Valvontatulokset

Lisätietoja:
ylitarkastaja Otto Hukka, Evira, puh. 040 703 6140 (puu ja puinen pakkausmateriaali)
ylitarkastaja Sirkka Malkki, Evira, puh. 040 542 1965 (avomaan puutarhatuotanto)
ylitarkastaja Jari Poutanen, Evira, puh. 040 845 4869 (kasvihuonetuotanto)
ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 040 704 9607 (perunan tuotanto)

Aihealueet: