Raakamaidon biologisia riskejä koskeva selvitys on valmistunut

19.7.2012

<p>Suomessa maito on myyty pääasiassa pastöroituna jo yli 50 vuoden ajan ja elintarviketurvallisuutta ylläpitävät järjestelmät ovat rakennettu turvaamaan pastöroitu maito ja siitä tehdyt tuotteet. Selvityksen mukaan pastöroimattomassa raakamaidossa voi esiintyä elintarviketurvallisuutta vaarantavia, tauteja aiheuttavia bakteereja. Niiden seuranta vaihtelee huomattavasti maitotiloilla ja raakamaitoa tuottavissa laitoksissa.</p>

Suomessa tärkeimmät raakamaidon elintarviketurvallisuutta vaarantavat biologiset riskit eli tauteja aiheuttavat bakteerit ovat EHEC-, kampylo-, Listeria monocytogenes- ja salmonellabakteerit, jotka voivat aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisen terveydelle. Kuluttajan riskiä lisää myös raakamaidon säilyttäminen kotikeittiössä pitkään ja liian korkeassa lämpötilassa.

Kuluttajakyselystä kävi ilmi, että raakamaitoa käyttää moninainen kuluttajajoukko, mukana myös ns. riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä kuten pikkulapsia, raskaana olevia, iäkkäitä ja vakavasti sairaita.

Raakamaidon kulutus on 1 % maidon ja maitotuotteiden kokonaiskulutuksesta, joka on yli 2 miljardia litraa vuodessa. Pääosa raakamaidosta käytetään jo omalla tilalla. Osa tiloista myy raakamaitoa pienimuotoisesti suoraan kuluttajille. Vähittäismyynnissä oleva raakamaito tulee laitoksiksi hyväksytyiltä maatiloilta.

Kyselytutkimuksella selvitettiin maidontuottajien ja maitoalan laitosten käytäntöjä sekä kuluttajien raakamaidon käyttöä. Vastauksista ilmeni, että maidontuottajat ja vähittäismyyjät luottavat meijerien ja muiden maitoalan laitosten testaavan raakamaidon turvallisuuden. Laitosten testit eivät kuitenkaan yleensä mittaa raaka-ainemaidon biologista turvallisuutta vaan ovat laadullisia ja kohdistuvat prosessin seurantaan ja valmiisiin lopputuotteisiin.

Valmistuneen raakamaitoriskiselvityksen tulosten pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut neuvottelut asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa valmistellakseen säädösmuutoksia, joilla raakamaitoon liittyvät riskit saataisiin hallintaan ja raakamaidon saatavuutta voitaisiin mahdollisesti laajentaa.

Selvityksen teki Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, joka on Eviran elintarvikevalvonnasta riippumaton kansallinen riskinarviointielin.

Tutustu raakamaitoraporttiin kokonaisuudessaan  (pdf, 1,7 Mt))
Usein kysyttyä raakamaidosta (Evira)

Lisätietoja antavat:
Raakamaitoraportti, Elintarviketurvallisuusvirasto:
erikoistutkija Pirkko Tuominen, p. 0295 304 026, pirkko.tuominen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Lainsäädäntö, maa- ja metsätalousministeriö:
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, paikalla 30.7.2012 alkaen, p. 0295 16 2479, veli-mikko.niemi at-merkki.gif : 1 kB mmm.fi
eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki, paikalla 23.7.2012 alkaen, p. 0295 16 2151, joanna.kurki at-merkki.gif : 1 kB mmm.fi

Aihealueet: