Rabies oli yleisimmin epäilty vakava eläintauti Suomessa vuonna 2011 – uusia eläintauteja ei löydetty

31.5.2012

<br /> <br />

Raivotautia eli rabiesta epäiltiin 26 lemmikkieläimen lisäksi naudalla, ketulla ja supikoiralla, sekä kolmella lepakolla. Yhdessäkään tapauksessa raivotautia ei todettu. Yhdeksässä tapauksessa epäiltiin pernaruttoa naudalla tai lampaalla, neljässä naudan tarttuvaa leukoosia. Kaikki 69 vuonna 2011 Eviraan tehtyä välitöntä epäilyilmoitusta vastustettavasta eläintaudista tutkittiin, eikä uusia vakavia eläintauteja todettu.

Eläintautien epäilyilmoitusten tekeminen ja tapausten nopea selvittäminen auttavat löytämään maahan mahdollisesti saapuneet vakavat eläintaudit ajoissa, jotta ne pystytään torjumaan mahdollisimman varhain.

Eläintaudilla tarkoitetaan eläintautilaissa sellaista sairautta tai tartuntaa, joka suoraan tai välillisesti voi siirtyä eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen. Eläintaudit jaetaan eläintautilain nojalla helposti leviäviin, vaarallisiin, valvottaviin ja muihin eläintauteihin. Helposti leviäviä, vaarallisia ja valvottavia eläintauteja kutsutaan yhteisnimellä vastustettavat eläintaudit.

Eläimen omistajan on ilmoitettava virkaeläinlääkärille, ensisijaisesti oman kunnan kunnaneläinlääkärille, jos hän epäilee eläimen sairastuneen vakavaan eläintautiin. Kunnaneläinlääkäri ilmoittaa epäilystä läänineläinlääkärille, joka ilmiottaa edelleen Eviran eläintautivalvonnalle.

Ilmoituksen saatuaan Evira antaa ohjeet tarvittavasta näytteenotosta ja muista mahdollisista toimenpiteistä. Näytteet tutkitaan yleensä Eviran laboratorioissa. Usein tiloille annetaan tutkimusten ajaksi nk. rajoittavat määräykset, joilla estetään eläinten liikkuminen tilalta pois ja mahdollisen tartunnan leviäminen muille tiloille.

Eläintautivalvonnan tarkoituksena on havaita tarttuvat eläintaudit niin nopeasti kuin mahdollista, jotta niiden leviäminen saataisiin estettyä ajoissa ja tautitilanne säilyisi jatkossakin Suomessa hyvänä.

Lisää aiheesta:
Eläimet > Eläinten terveys ja elaintaudit > Eläintautien vastustaminen ja valvonta (Evira)
Eläintauteja koskeva lainsäädäntö (MMM) 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Miia Kauremaa, p. 0400 318 510Aihealueet: