Raivotaudin syöttirokotteiden lentolevitys kaakkoisrajalle alkaa

27.4.2011

<p>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautisyöttirokotteiden lentolevitys kaakkoisrajalle aloitetaan tänä keväänä torstaina 28.4.2011. Lentolevitys pyritään saamaan päätökseen kahden viikon sisällä. Lennot ajoittuvat päivittäin klo 7–21 välille. Syöttirokotteiden levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.</p>

Lentolevityksen aikana pudotetaan kaakkoisrajalle 80 000 syöttirokotetta. Syötit levitetään vesistöjä lukuun ottamatta 25–30 km leveälle vyöhykkeelle, joka ulottuu Tohmajärveltä Värtsilän korkeudelta Virolahdelle ja edelleen etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle. Lentolevityksen kokonaispinta-ala on 5000 km², josta 1000 km² on vesistöä.

Lentolevityksessä käytettävät syöttirokotteet ovat noin 5 x 4,5 x 1,5 cm:n kokoisia ja noin 30 gramman painoisia ruskeita paloja, joissa on voimakas kalauutteen haju. Syöttien sisällä olevat rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Syötit tulee jättää maastossa rauhaan. Henkilön, joka on saanut rokotetta suun tai silmien limakalvoille tai avohaavoihin, tulee huuhdella likaantuneet kohdat huolellisesti vedellä ja tarvittaessa pestä saippualla sekä kääntyä terveyskeskuksen puoleen.

Suomi on ollut virallisesti raivotaudista vapaa maa vuodesta 1991. Raivotaudin esiintymistä seurataan jatkuvasti tutkimalla näytteitä luonnonvaraisista eläimistä. Lisäksi rokotusalueelta ja sen läheisyydestä tutkitaan pienpetoja syöttirokotteiden tehon seuraamiseksi. Vuonna 2010 tutkittiin yhteensä 445 luonnonvaraista eläintä raivotaudin varalta. Näistä suurin osa oli supikoiria ja kettuja. Lisäksi tutkittiin 45 kotieläintä. Kaikki näytteet olivat kielteisiä raivotaudin varalta.

Jos luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulee siitä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille tai poliisille, joka huolehtii eläimen toimittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi. Lisäksi on tärkeää, että rokotusalueella ja sen läheisyydessä metsästetyt tai muuten kuolleet ketut ja supikoirat sekä muut pienpedot saadaan seurantatutkimuksiin. Näytteet lähetetään Eviran Tuotanto- ja villieläintutkimusyksikköön Ouluun. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja pienpetojen lähettämisestä:
www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Näytteenotto- ja lähetysohjeet > Pienpedot
Lisätietoa raivotaudista:
 www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Eläintaudit > Usealle eläinlajille yhteiset taudit > Raivotauti eli rabies

Lisätietoja:
Erikoistutkija Tiina Nokireki, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 413 1687
Erikoistutkija Ulla-Maija Kokkonen, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 5262065
Ylitarkastaja Tiia Tuupanen, Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, p. 0400 920 503

Aihealueet: