Raivotautirokotteen lentolevitykset alkavat jälleen

20.9.2007

<div>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys suoritetaan tänä syksynä kaakkoisrajalla 20.9.2007- 1.10.2007. Syöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.</div>
Lentolevityksen aikana pudotetaan kaakkoisrajalle 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitetään Virolahdelta Tohmajärvelle sekä etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle asti, noin 25–35 km leveälle vyöhykkeelle, yhteensä noin 8 000 km:n alueelle.

Lentolevityksessä käytettävät rokotesyötit ovat noin 4x4x1 cm:n kokoisia n. 20 gramman painoisia ruskeita paloja. Rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Syötit on syytä jättää maastossa rauhaan. Henkilön, joka on saanut rokotetta suun ja silmien limakalvoille tai avohaavoihin tulee pestä likaantuneet kohdat vedellä ja saippualla sekä kääntyä varmuuden vuoksi terveyskeskuksen puoleen.

Suomessa on syöttirokotteita levitetty raja-alueella vuodesta 1990 alkaen vuosittain ja vuodesta 2003 lähtien levitykset on tehty kahdesti vuodessa – keväisin ja syksyisin. Raivotautitapauksia ei ole todettu maassamme yli 17 vuoteen supikoirissa, ketuissa eikä koirissa.

Mikäli luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulisi siitä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka puolestaan toimittaa eläimen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Lisäksi raivotaudin esiintymistä ja syöttirokotteiden tehoa seurataan tutkimalla pienpetoja etenkin rokotusalueella. Metsästetyt ja muuten kuolleet ketut ja supikoirat sekä muut pienpedot toivotaan saatavan seurantatutkimuksiin rokotusalueelta ja sen läheisyydestä. Näytteet lähetetään Eviran Oulun tutkimusyksikköön.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Lisätietoja pienpetojen lähettämisestä:
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

Lisätietoja:
Eläinlääkäri Miia Jakava-Viljanen, Virologian tutkimusyksikkö, puh. 020 77 24587, 050 351 0308
Eläinlääkintötarkastaja Sari Haikka, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö, puh. 020 77 24215, 0400 922 715

Aihealueet: