Raivotautirokotteen lentolevitykset alkavat

25.9.2006

<div>Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys suoritetaan tänä syksynä kaakkoisrajalla 25.9.–8.10.2006. Syöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.</div>

Lentolevityksen aikana pudotetaan kaakkoisrajalle 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitetään Virolahdelta Tohmajärvelle sekä etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle asti, noin 20–30 km leveälle vyöhykkeelle, yhteensä 4 000 km2:n alueelle.

Lentolevityksessä käytettävät rokotesyötit ovat noin 4x4 cm:n kokoisia n. 20 gramman painoisia kuutioita. Rokotteet sisältävät heikennettyjä raivotautiviruksia, jotka ovat vaarattomia eläimille.

Syötit on syytä jättää maastossa rauhaan. Henkilön, joka on saanut rokotetta suun ja silmien limakalvoille tai avohaavoihin tulee pestä likaantuneet kohdat ja kääntyä varmuuden vuoksi terveyskeskuksen puoleen.

Rokotuskampanjan teho on osoittautunut hyväksi. Raivotautitapauksia ei ole diagnosoitu maassamme yli 15 vuoteen supikoirissa, ketuissa eikä koirissa.

Jos luonnossa kohtaa omituisesti käyttäytyvän supikoiran, ketun tai muun petoeläimen, tulisi siitä ilmoittaa virkaeläinlääkärille esimerkiksi kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka puolestaan toimittaa lopetetun tai kuolleen eläimen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan tutkittavaksi. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Kliinisten epäilyjen lisäksi seurataan raivotaudin esiintymistä ja syöttirokotteiden tehoa etenkin rokotusalueella. Myös metsästetyt ketut ja supikoirat toivotaan saatavan seurantatutkimuksiin rokotusalueelta ja sen läheisyydestä. Näytteet lähetetään Eviran Oulun tutkimusyksikköön.

Lisätietoa raivotaudista

Lisätietoja:

Eläinlääkäri Miia Jakava-Viljanen, Evira/Eläintauti- ja elintarviketutkimusosasto/Virologian tutkimusyksikkö, puh. 020 77 24587, 050 3510308

Yksikön johtaja Riitta Maijala, Evira/Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto/Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö, puh. 020 77 24210

Aihealueet: