Rapsirouheen takaisinveto on toteutettu - tutkimuksissa ei löytynyt salmonellaa

27.7.2009

<p>Hankkija-Maatalous Oy on vetänyt pois noin 800 000 kg Pohjanmaan, Ylä-Savon ja Pohjois-Suomen nautatiloille toimitetusta rapsirouheesta, jonka jäljellä olevasta varastoerästä Oulussa löytyi kesäkuun alussa Salmonella Mbandaka. Rehua haettiin pois 123 tilalta.</p> <p>&nbsp;</p>

Rehujen takaisinvedon yhteydessä rehusiilot puhdistettiin ja tilojen rehuvarastoista ja ruokintalinjoilta otettiin yli 500 puhtausnäytettä, joissa ei todettu salmonellaa. Lisäksi yli 80 tilan naudoista otettiin ulostenäytteet. Lapin läänistä otettujen näytteiden tutkimukset ovat kesken. Eläimillä ei ole tähän mennessä todettu salmonellaa.

Rehun takaisinvedon kohteena olleille tiloille lukuun ottamatta niitä tiloja, joiden tutkimukset ovat kesken, on lähetetty kirje tehtävistä toimenpiteistä.

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että varastoerästä löytynyt salmonella ei ollut levinnyt tiloille eikä siten vaarantanut eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta.

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Kaija Varimo, p. 020 77 25201, 040 558 1637 (rehuvalvonta)
jaostopäällikkö Jessica Löfgren-Eriksson, p.02077 24214, 040 5722897 (eläintautivalvonta)

 

Aihealueet: