Rapuruttoa toistaiseksi vähän

15.7.2014

<p>Jokiravuista on löydetty rapuruttoa heinäkuun puoleenväliin mennessä ainoastaan Leppävirran Lapinjoessa, mutta tartuntaa kantavia täplärapuja on monissa järvissä. Vesillä liikkujien on huolehdittava, ettei rapurutto pääse leviämään välineistön mukana.</p>

”Lapinjoessa keväällä kuolleisuutta aiheuttanut rapurutto on luontaisesti täpläravuissa esiintyvää tyyppiä. Se kuitenkin aiheuttaa jokiravuille vakavan taudin ja tuhoaa helposti koko jokirapukannan, jos pääsee siirtymään jokirapujen asuinalueelle”, sanoo tutkija Satu Viljamaa-Dirks Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Rapujen siirtäminen vaatii luvan

Rapuruttoa levittävät vedessä uivat itiöt sekä ravut, jotka kantavat tautia aiheuttavaa leväsientä. Rapuruttotartunta on yleinen täpläravuissa, sillä lähes kaikki luonnonkannat ovat tartunnan kantajia.

Jokiravuissa voi esiintyä rapuruttoa piilevänä tartuntana, mikä on otettava huomioon siirtoistutuksissa. Rapujen siirtäminen luvatta tai lyhytaikainenkinsäilyttäminen sumputtamalla muualla kuin niiden pyyntivesistössä on kielletty.

Tautia voivat siirtää myös kaikki kosteina vesistöstä toiseen siirretyt välineet, kuten kalastus- ja vesiurheiluvälineet. Vesillä liikkujien onkin huolehdittava täydellisestä välineistön kuivaamisesta tai desinfioinnista, jotta rapurutto ei leviäisi.

Rapurutto kurittaa myös täplärapuja

Suomessa ja Ruotsissa on tehty havaintoja täplärapujen pyrstöjalkataudista, joka on yksi rapuruton ilmenemismuoto. Tauti vaurioittaa täplärapunaaraiden pyrstöjalkoja ja voi näin vaikuttaa rapujen lisääntymiseen.

”Huonosti menestyvissä täplärapukannoissa rapuruttoa ilmenee lähes aina tavallista enemmän. Ilmiön syitä tutkitaan edelleen”, sanoo Viljamaa-Dirks.

Lue lisää:
Rapuruton oireet ja ohjeet ennaltaehkäisyyn (Evira)
Rapuruton vaikutukset Suomen raputalouteen  (RKTL:n julkaisu)

Lisätietoja:
tutkija, ELL, Satu Viljamaa-Dirks, p. 044 720 1469

Aihealueet: