RASFF-järjestelmä, elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä

10.3.2006

<div>Elintarvikevirasto toimii elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) virallisena kansallisena yhteyspisteenä.</div>

Järjestelmässä ovat mukana jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista.

Elintarvikeviraston tehtävä on tiedottaa elintarvikkeita koskevista ilmoituksista muille viranomaisille ja tarvittaessa eri yhteystahoille sekä selvittää, onko kyseisiä elintarvikkeita tuotu Suomeen. Kasvintuotannon tarkastuskeskus KTTK saa rehuja koskevat ilmoitukset Elintarvikevirastosta ja vastaa niistä. Elintarvikevirasto lähettää Suomen tekemät ilmoitukset komissiolle, joka lähettää ne edelleen kaikille jäsenvaltioille. Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden ja EFTA-maiden lisäksi ilmoituksia saavat kolmannet maat, joiden tuotteista on tehty ilmoitus. Järjestelmää käytetään myös muuhun tiedonvälitykseen komission ja jäsenmaiden kesken.

RASFF-järjestelmään tehdään ilmoituksia yhä enenevästi. Vuonna 2005 uusia ilmoituksia tehtiin yhteensä 3158 ja kaikkien ilmoitusten määrä nousi 29 % ollen 6897 (5365 vuonna 2004). Ilmoittamisen kasvuun vaikuttivat osaltaan kymmenen uutta jäsenmaata. Suomi teki 75 uutta ilmoitusta (52 vuonna 2004), joista 54 koski elintarvikkeita ja 21 rehuja. Suomen ilmoituksista 63 % koski salmonellalöydöksiä. Suurin yksittäinen elintarvikeryhmä oli thaimaalaiset kasvikset, joiden salmonelloista tehtiin 11 ilmoitusta. Lähinnä muista jäsenmaista tuoduista siipikarjanlihan ja muun lihan salmonelloista tehtiin myös 11 ilmoitusta. Pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien aflatoksiineista, lisäaineista eri elintarvikkeissa ja astioiden raskasmetalleista tehtiin useita ilmoituksia. Suomalaisen lastenruoan D-vitamiinin yliannostuksesta jouduttiin poikkeuksellisesti ilmoittamaan. KTTK teki rehuja koskevat ilmoitukset, jotka koskivat pääosin salmonelloja Hollannista ja Saksasta tuoduissa rehuissa.

Komissio julkaisee viikoittaisia tietoja RASFF-ilmoituksista omilla sivuillaan osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/archive_en.htm

Lisätietoja: Ylitarkastaja Hilpi Jenu, Elintarvikevirasto, puh. (09) 3931556

Aihealueet: