Ravintolisiä myydään yhä katteettomin terveysväittein

12.5.2014

Ravintolisissä ja tavanomaisissa elintarvikkeissa käytetään edelleen usein hyväksymättömiä terveysväitteitä. Kun Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran johdolla toteutetussa valvontaprojektissa tarkastettiin niiden pakkausmerkinnöissä ja markkinoinnissa käytettyjä terveysväitteitä, lähes kahdesta kolmasosasta löytyi kokonaan tai osittain hyväksymättömiä terveysväitteitä. Elintarvikelaissa kiellettyjä lääkkeellisiä väitteitä käytettiin joka neljännessä tuotteessa. Eniten hyväksymättömiä ja lääkkeellisiä väitteitä käytettiin ravintolisissä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toteutti yhdessä aluehallintovirastojen ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa valvontaprojektin, jossa tarkastettiin pakkausmerkinnöissä ja markkinoinnissa käytettyjä terveysväitteitä. Kaksi kolmannesta tarkastetuista tuotteista oli ravintolisiä. Seuraavaksi eniten tarkastettiin maito-, urheilu- ja marjavalmisteita sekä virvoitusjuomia. Kaikkiaan lokakuun 2013 ja huhtikuun 2014 välillä tarkastettiin 152 tuotetta 45 yrityksessä.

Terveysväitteillä viestitetään, että elintarvikkeen nauttimisesta on hyötyä ihmisen terveydelle. Tarkastuskohteiksi valittiin erityisesti sellaisia merkittäviä kotimaisia valmistajia, valmistuttajia ja maahantuojia, jotka käyttävät paljon terveysväitteitä tuotteissaan. Lisäksi tarkastuksen kohteina oli yrityksiä, joilla on aiemmin havaittu virheellistä markkinointia. Tarkastusten yhteydessä yrityksiä opastettiin terveysväitteiden oikeaan käyttöön.

Terveysväitteiden valvontaa syytä tehostaa

Jopa 58 prosentissa tarkastetuista tuotteista käytettiin kokonaan tai osittain hyväksymättömiä terveysväitteitä. Hyväksyttyjä terveysväitteitä oli 32 prosentissa tuotteista. Kymmenestä prosentista tarkastuksen kohteena olleista tuotteista ei käytetty terveysväitteitä.

”Huolestuttavaa on, että elintarvikelain kieltämiä lääkkeellisiä väitteitä käytettiin neljäsosassa tarkastetuista tuotteista. Lisämerkintä, joka tulee tehdä pakkausmerkintöihin aina kun käytetään terveysväitteitä, puuttui osittain tai kokonaan 78 prosentista tuotteista”, toteaa ylitarkastaja Sari Sippola Evirasta.

”Tulokset osoittavat, että toimijoiden on syytä tehostaa omavalvontaa ja kehittää toimivia työmenetelmiä. Vaikuttaa siltä, ettei väitelainsäädännön vaatimuksia ole vielä merkittävästi alettu noudattaa. Myös terveysväitteiden viranomaisvalvontaa on lisättävä”, Sippola sanoo.

Takaisinvetoja ei tarvittu

Tarkastetuissa ravintolisissä oli ilmoitettu hyvin niille ominaisten aineiden luettelo. Myös ravintoarvomerkinnät sekä terveysväitteiden kohteena olevat aineet oli merkitty hyvin tarkastettuihin tuotteisiin. Noin puolessa tuotteista oli riittävä määrä väitteen kohteena olevaa ravintoainetta tai muuta ainetta, mutta kymmenesosassa määrä oli liian pieni terveysväitteen käytölle. Kaikista tuotteista riittävää määrää ei voitu arvioida, koska lainsäädäntö ei määrittele kaikkien aineiden pitoisuusvaatimuksia.

Valvontaprojektissa ei tullut vastaan yhtään tuotetta, jota olisi markkinoitu räikeästi lääkkeellisin väittein ja joka olisi sen vuoksi pitänyt vetää pois myynnistä.

Terveysväitteet hyväksyttävä ennakkoon

Terveysväitteiden käyttöä säätelee vuonna 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä. Sen mukaan terveysväitteiltä edellytetään aina ennakkohyväksyntää, ennen kuin niitä voidaan käyttää.

Jos terveysväite ei täytä asetuksen edellytyksiä tai sitä ei ole hyväksytty, sen käyttö on kielletty. Eviran valvontaprojektissa hyväksyttävinä pidettiin sellaisia terveysväitteitä, jotka ovat komission hyväksyttyjen terveysväitteiden luetteloissa. Lisäksi hyväksyttyinä pidettiin sellaisia terveysväitteitä, jotka odottavat komission arviointia ja päätöstä tai joiden käyttöä ei enää hyväksytä siirtymäajan jälkeen, joka oli tarkastushetkellä vielä kesken.

Pakkausmerkinnät esillä myös Oiva-tarkastuksissa

Terveysväitteitä tarkastetaan jo nyt kuntien elintarvikevalvojien suurkeittiöihin ja myymälöihin tekemissä Oiva-järjestelmän mukaisissa tarkastuksissa. Eviran koordinoimassa järjestelmässä tarkastuksen kohteena on muun muassa yleinen hygieniataso, elintarvikkeiden lämpötilat ja pakkausmerkinnät. Valvontatulokset julkaistaan internetissä ja sekä hymiöinä yritysten sisäänkäyntien yhteydessä. Vuonna 2015 Oiva laajenee koskemaan myös laitoksia ja kaikkia niitä elintarvikehuoneistoja, joista tulee tehdä ilmoitus valvovalle viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Lue lisää:
Opastavat terveysväitetarkastukset -raportti
Ravitsemus- ja terveysväitteet   
Ravintolisät    

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Sippola, p. 050 386 8430, sari.sippola /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Aihealueet: