Ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen sekä täydentämisasetuksen soveltaminen alkaa

2.7.2007

<div>Asetuksia ravitsemus- ja terveysväitteistä (1924/2006) sekä vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (1925/2006) aletaan soveltaa 1.7.2007 EU:ssa. Asetukset yhdenmukaistavat ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä elintarvikkeiden täydentämistä koskevan lainsäädännön ja käytännöt EU:n alueella.</div>

Ravitsemus- ja terveysväite -asetus tuo yhteiset säännöt elintarvikkeiden terveysmarkkinoinnille EU:ssa

Uuden asetuksen myötä kaikki elintarvikkeiden markkinoinnissa käytetyt ravitsemus- ja terveysväitteet tullaan arvioimaan yhteisötasolla. Uusi asetus vaikuttaa heinäkuun alusta lähtien ravitsemusväitteiden käyttöön ja joihinkin pakkausmerkintöihin, lisäksi tietyt kuluttajaa mahdollisesti harhauttavat viittaukset tulevat kielletyksi. Ravintoarvomerkinnät ovat jatkossa pakollisia aina kun tuotteesta esitetään terveysväite. Hyväksytyt ravitsemusväitteet ja niiden käytön edellytykset on kuvattu asetuksessa. Ensimmäinen EU:n yhteinen luettelo sallituista terveysväitteistä ja väitteiden käytön edellytyksenä olevat ravintosisältöprofiilit julkaistaan myöhemmin. Ravintosisältöprofiilien tarkoituksena on rajata väitteiden käyttö ravitsemuksellisesti suositeltaviin elintarvikkeisiin. Asetuksessa on eripituisia siirtymäaikoja muutoksille.

Asetus vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin – lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn

Täydennettyjen elintarvikkeiden markkinoille tulo helpottuu heinäkuun alusta lähtien. Vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamiseen ei enää tarvita lupaa vaan riittää, että elintarvikealan toimija tekee ilmoituksen Elintarviketurvallisuusvirastolle. Myös pakkausmerkintöihin tulee muutoksia. Ravintoarvomerkintä, josta käy ilmi mm. lisättyjen vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden määrä elintarvikkeessa, on täydennetyissä elintarvikkeissa heinäkuun alusta lähtien pakollinen. Vitamiini- ja kivennäisainelisäyksille ei vielä ole vahvistettu enimmäismääriä vaan ne tullaan asettamaan myöhemmin. Asetuksessa on siirtymäaikoja muutoksille.

Lisätietoa:
Ravitsemus- ja terveysväitteet
Ravitsemus- ja terveysväiteasetus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2007/l_012/l_01220070118fi00030018.pdf
Eviran internetsivut: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/

Täydentäminen
Täydentämisasetus http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_404/l_40420061230fi00260038.pdf
Eviran internetsivut: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/elintarvikkeiden_taydentaminen_ravintoaineilla/

Aihealueet: