Ravitsemus- ja terveysväiteopas avaa väitteiden perusteita

27.9.2011

<p>Väitteitä käytetään elintarvikkeiden markkinoinnissa usein tavalla, joka ei vastaa niitä koskevia määräyksiä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on nyt julkaissut ravitsemus- ja terveysväiteoppaan, jonka tavoitteena on helpottaa ja yhtenäistää EU:n väiteasetuksen soveltamista Suomessa. Uusi opas on tarkoitettu sekä valvontaviranomaisten että toimijoiden käyttöön.</p>

Ravitsemus- ja terveysväiteoppaassa käsitellään muun muassa sitä, millaiset väitteet katsotaan ravitsemus- tai terveysväitteiksi ja minkälaisilla ehdoilla näitä väitteitä voidaan markkinoinnissa esittää. Opas ohjaa myös väitteiden omavalvontaan ja valvontaan sekä antaa vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Ns. väiteasetuksen piiriin kuuluviksi väitteiksi katsotaan kaikki kaupallisessa viestinnässä kirjallisesti ja suullisesti esitetyt väitteet, jotka koskevat elintarvikkeiden hyödyllisiä ominaisuuksia, ja joita käytetään lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, esillepanoon tai mainontaan.

Evira järjestää 13.12.2011 elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille tarkoitetun seminaarin, jossa käsitellään kysymyksiä ravitsemus- ja terveysväitteistä, aikatauluista ja väiteasetuksen soveltamisesta.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä. Asetusta on sovellettu 1.7.2007 alkaen.

Ravitsemus- ja terveysväiteopas:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=268

Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/

Lisätietoja: ylitarkastaja Kaisa Kukkonen, p. 020 77 24283, kaisa.kukkonen@evira.fi

Aihealueet: