Rehujen ja lannoitevalmisteiden valvontanäytteiden tulokset loppuvuodelta 2010 julkaistu

20.6.2011

<p>Vuoden 2010 loppupuoliskolla valmistuivat noin 6 000 rehunäytteen ja 190 lannoitevalmistenäytteen analyysitulokset. Tulosten perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kielsi 22 rehuerän ja 13 lannoitevalmiste-erän maahantuonnin, markkinoinnin tai käytön.</p>

Valvontanäytteiden analyysitulokset ajanjaksolta 1.7. – 31.12.2010 on raportoitu Eviran julkaisussa ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010”. Julkaisuun sisältyy myös yhteenveto rehujen muuntogeenisyyden valvonnasta vuodelta 2010.

Salmonella rehuerien yleisin kieltoperuste
Yleisin syy rehuerän kiellolle oli salmonellan löytyminen. Salmonellaa löytyi Suomeen toimitettujen rehuaine-erien näytteistä (3 rehuerää), kotimaisista valmistuksen valvontanäytteistä (4 rehuerää) sekä lemmikkieläinrehujen markkinavalvontanäytteistä (4 rehuerää). Muita syitä kielloille olivat mm. elävien tuholaisten, hukkakauran ja enterobakteerien löytyminen tutkituista rehueristä.

Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 6 010 rehunäytteestä. Valmistuneiden analyysien kokonaismäärä oli lähes 7 900. Määrästä 69 % oli salmonella-analyysejä. Rehujen analyysituloksista hieman yli 3 % aiheutti huomautuksen.

Rehujen muuntogeenisyyden valvonnasta löytyi kolme lainsäädännön vastaista näytettä vuonna 2010. Kahdesta tuotantoeläinten rehusta ja yhdestä luomukissanruoasta todettiin merkintärajan ylittävä pitoisuus Roundup Ready (RR) -soijaa. Koska kissanruoka oli merkitty luonnonmukaisesti tuotetuksi, erä asetettiin markkinointikieltoon. Kaikissa kolmessa ylitystapauksissa todettu aines oli EU:ssa hyväksyttyä muuntogeenistä RR-soijaa.

Tuhkissa haitallisten metallien pitoisuudet kiellon perusteena
Lannoitevalmiste-erille annettujen kieltojen tavallisin peruste oli sallitun rajan ylittävä haitallisen metallin pitoisuus (5 lannoitevalmiste-erää). Metallipitoisuuden vuoksi kielletyt erät olivat yhtä kompostierää lukuun ottamatta lannoitevalmistekäyttöön tarkoitettuja tuhkia. Muita kiellon perusteita olivat sallitun rajan ylittävä Escherichia coli –pitoisuus tai tuotteen kypsyysvaatimuksen täyttymättömyys sekä tyyppinimen puuttuminen valmisteelta ja lannoitevalmistelainsäädännön edellyttämän laitoshyväksynnän puuttuminen tuotteen valmistajalta.

Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana analyysitulokset valmistuivat yhteensä 191 lannoitevalmistenäytteestä. Analyysejä lannoitevalmisteista valmistui yhteensä 1 051. Analyysituloksista noin 15 % aiheutti huomautuksen.

Valvonnan analyysitulokset julkaistaan puolivuosittain
Lannoitevalmiste- ja rehulainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden ja rehujen valvonnan kannalta oleelliset tulokset tulee julkaista puolivuosittain. Eviran julkaisuun 6/2011 sisältyy myös kattava luettelo voimassa olevasta rehuja ja lannoitevalmisteita koskevasta lainsäädännöstä sekä tilastotietoja rehujen ja lannoitevalmisteiden valmistus- ja tuontimääristä vuosina 2009 ja 2010.

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Tarja Root, p. 020 77 25221 (rehut)
Ylitarkastaja Tiina O’Toole, p. 020 77 25228 (rehujen muuntogeenisyyden valvonta)
Ylitarkastaja Arja Vuorinen, p. 020 77 25240 (lannoitevalmisteet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 020 77 25210 (julkaisu)

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010) Evira > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2011 > Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2010  (pdf, 2157 kt)

Aihealueet: