Rehun lisäaineiden hyväksyntää on haettava uudelleen

2.7.2008

<div>Vain EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa olla markkinoilla ja käyttää eläinten ruokinnassa. Lisäaineen valmistajan tai markkinoijan on tehtävä uusi hyväksyntähakemus rehun lisäainerekisterissä oleville aineille. Hakemus jätetään Euroopan komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) 7.11.2010 mennessä. Hakemusmenettelystä on julkaistu uudet säännöt toukokuussa.</div>

Uudelleen hakeminen koskee direktiivin 70/524/ETY mukaan hyväksyttyjä rehun lisäaineita sekä direktiivin 82/471/ETY mukaan hyväksyttyjä ureaa, sen johdannaisia ja aminohappoja ja niiden suoloja ja johdannaisia. Hakemus on nyt tehtävä myös säilörehun lisäaineista, jotka eivät ole lainkaan käyneet läpi yhteisön hyväksyntämenettelyä. Näistä kaikista komissiolle marraskuussa 2004 ilmoitetuista ns. olemassa olevista tuotteista on jätettävä uusi hakemus 7.11.2010 mennessä.

Sekä jo rekisterissä olevien uudelleen hyväksyttävien rehun lisäaineiden että uusien rehun lisäaineiden hyväksyntää haettaessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tekee hakemuksen perusteella turvallisuus- ja tehokkuusarvioinnin. Hyväksyntäpäätöksen tekee komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Lisäaine hyväksytään 10 vuodeksi asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti, jonka jälkeen hyväksyntää on mahdollista hakea uudelleen. Hyväksynnät annetaan asetuksina ja hyväksytyt lisäaineet merkitään rekisteriin.

Mikäli ns. olemassa olevasta rehun lisäaineesta ei ole toimitettu hakemusta määräaikaan mennessä 7.11.2010, siitä annetaan asetus, jossa edellytetään kyseisen lisäaineen vetämistä pois markkinoilta määräajan kuluessa.

Lisää aiheesta:
• Tiedote 27.6.2008 Rehun lisäaineiden hyväksyntää on haettava uudelleen 7.11.2010 mennessä. Uudet hakemusohjeet on julkaistu.
www.evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut  > Tiedotteet
• Rehun lisäaineiden hyväksymismenettely ja hakemusohjeet www.evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > Rehun lisäaineet > Rehun lisäaineiden hyväksymismenettely ja hakemusohjeet


Lisätietoja:
ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207, etunimi.sukunimi@evira.fi
ylitarkastaja Tarja Root, Evira, puh. 020 77 25221, etunimi.sukunimi@evira.fi
ylitarkastaja Eeva Saarisalo, MMM, puh. (09) 160 52320, etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Aihealueet: