Rehun saastumisen varalta tutkituilta nautatiloilta ei ole löytynyt salmonellaa

9.7.2010

<p>Rehuraision rehuvalmistuksen omavalvonnassa toteaman Salmonella Typhimurium –bakteerilöydöksen johdosta tutkituilla tiloilla ei ole todettu salmonellaa. Bakteeri löytyi juhannusviikolla rehun raaka-aineena käytetystä mallasidusta ja yhdestä naudanrehun valmistuserästä. Varotoimena Rehuraisio on vetänyt samalla valmistuslinjalla löydöstä edeltävällä viikolla valmistetut mallasitua sisältäneet rehut pois tiloilta.</p>

Nautatiloilta, jotka olivat ehtineet aloittaa mahdollisesti saastuneen rehun käytön (21 tilaa), on kunnaneläinlääkäreitten toimesta otettu eläimistä ulostenäytteet. Tähän mennessä on tutkittu 13 tilan ulostenäytteet, eikä niissä ole todettu salmonellaa.

Ulostenäytteiden lisäksi on Rehuraision toimesta otettu pintapuhtausnäytteitä epäilyksen alaista rehua käyttäneiden tilojen rehusiiloista ja muutaman muun nauta- ja sikatilan rehuympäristöstä. Yhdenkään tilan pintapuhtausnäytteessä ei todettu salmonellaa.

Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella on epätodennäköistä, että salmonellaa olisi levinnyt tiloille saastuneen rehuerän mukana. Lopulliset tutkimukset valmistuvat ensi viikolla.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Miia Kauremaa(eläintautivalvonta), p. 0400 318 510 (pe 9.7) 
Ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu (eläintautivalvonta), p. 0400 920 503 (ma 12.7 alkaen)
Jaostopäällikkö Tarja Root (rehuvalvonta), p. 040 572 5397

 

Aihealueet: