Rehuviljasta suuret sadot vuonna 2013

25.2.2014

<p>Kotimaisesta rehuviljasta saatiin vuonna 2013 suuri sato ja sen laatu oli hyvä. Sadon laatua heikensivät kauran surkastuneet jyvät ja DON-hometoksiini sekä osassa maata rehuviljojen matalat hehtolitrapainot. Luomuviljan hehtaarisadot olivat pienempiä ja sadon laatu oli jonkin verran tavanomaista viljaa heikompaa.&nbsp;</p>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike kokosivat tilastot vuoden 2013 kotimaisesta viljasadosta.

Suurin osa kaurasta täytti vähimmäislaadun vaatimukset

Kauran 1,2 miljardin kilon sadosta 92 prosenttia saavutti hehtolitrapainon vähimmäislaadun tavoitteen (52 kiloa). Lähes kolmannes sadosta oli hyvälaatuista eli hehtolitrapainoltaan vähintään 58 kiloa. Vuoden 2013 kaurasadon keskimääräinen hehtolitrapaino 56,1 kiloa jäi edellisvuotta matalammaksi.

Alueellisesti kauran laadussa oli paljon vaihtelua. Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen kaurasato oli hehtolitrapainoltaan keskimääräistä parempaa. Kevyintä kauraa saatiin Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa, joiden sadosta noin 10 prosenttia jäi alle tavoitteen (58 kiloa).

Surkastuneita jyviä oli vuonna 2013 paljon (keskimäärin 7,3 prosenttia), mikä myös heikensi kauran laatua.

Tavanomaisen ja luomukauran hehtolitrapainoissa ei ollut merkittävää eroa. Luomukauran hehtaarisadot olivat kuitenkin merkittävästi pienempiä ja sato roskaisempaa kuin tavanomaisella kauralla.

Alueellista vaihtelua DON-hometoksiinin esiintymisessä

Kauran laatua heikensi deoksinivalenoli (DON), jota Fusarium-homesienet tuottavat epäedullisissa kasvuoloissa. Viidennes näytteistä ylitti elintarvikekäytölle asetetun DONin enimmäispitoisuuden (1,75 mg/kg). Alueellista vaihtelua DON-pitoisuuksissa oli paljon. Eniten elintarvikeraja-arvon ylityksiä oli Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Rehuohrasta jälleen suuri sato

Lähes 80 prosenttia 1,5 miljardin kilon rehuohrasadosta täytti hehtolitrapainon vähimmäislaadun vaatimuksen (64 kiloa). Rehuohran laatu vaihteli alueittain. Laadukkain rehuohrasato saatiin Varsinais-Suomessa, jossa oli korkein keskimääräinen hehtolitrapaino (68,6 kiloa) ja jossa lähes kaikki näytteet täyttivät rehuohran hehtolitrapainon tavoitteen (vähintään 64 kiloa). Matalia hehtolitrapainoja mitattiin Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Luomuohra oli hehtolitrapainoltaan kevyttä, mutta kuitenkin 40 prosenttia sadosta saavutti hehtolitrapainon tavoitteen (64 kiloa).

Mallasohran jyväkoon ja valkuaispitoisuuden (9 -11,5 prosenttia) tavoitteet täytti lähes 70 prosenttia 404 miljoonan kilon sadosta. Eviran laatuseuranta ei määritä mallasohran itävyyttä. Mallasohran laadussa oli vain vähän alueellista vaihtelua päätuotantoalueiden Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen välillä.

Kevätvehnällä kiusana matala valkuainen

Kevätvehnän 827 miljoonan kilon sadosta lähes 60 prosenttia oli valkuaispitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 ja hehtolitrapainoltaan vähintään 78 kiloa, mitä Eviran laatuseuranta käytti vehnän laadun tavoitteina.

Kevätvehnänäytteiden valkuaispitoisuus oli liian matala joka kolmannessa näytteessä. Sakoluvut pysyivät korkeina varhaisen sadonkorjuun ja hyvien puintikelien ansiosta. Suurin sato saatiin Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta, mutta vain puolet niiden sadosta täytti laadun vaatimukset.

Luomuvehnän keskimääräinen hehtaarisato oli pieni ja vain kolmannes sadosta täytti laatutavoitteet.

Ruissato oli pienin yli kymmeneen vuoteen

Syysviljojen pinta-ala ja sato oli pieni, mutta sato kuitenkin hyvälaatuinen. Syysvehnän 42 miljoonan kilon sadosta 80 prosenttia täytti vähimmäislaadun tavoitteet. Rukiin 26 miljoonan kilon sadosta 73 prosenttia oli sakoluvultaan vähintään 120 ja hehtolitrapainoltaan vähintään 71 kiloa. Luomurukiilla vastaava osuus oli 39 prosenttia.

Sato- ja laatutietojen tausta

Viljasadon laatutiedot on saatu yhdistämällä Tiken satotilaston ja Eviran kotimaisen viljasadon laatuseurannan tiedot vuodelta 2013. Tiken satotutkimuksessa oli mukana noin 6 000 maatilaa, joista noin 500 tilan viljanäytteiden laatu analysoitiin Eviran laatuseurannassa. Tiedot luomuviljan laadusta saatiin vastaavalla tavalla, jossa 1 000 tilan satotiedot ja noin 80 tilan vilja-analyysitiedot yhdistettiin.

Taulukko  Viljasadon laatu 2013  (pdf, 193 kt)

Lue lisää
Viljasadon laatu 2013
Luomuviljan laatu

Hometoksiinit: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisu, s. 52-74)

Lisätietoja:

Viljakasvien satotiedot
Tike, tilastopalvelut
Tutkija Anneli Partala, p. 0295 313 145
Aktuaari Sirpa Karppinen, p. 0295 313 140
www.maataloustilastot.fi

Viljan laatutiedot
Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094
Tutkija Anne Mäittälä, p. 040 740 1300
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510

Aihealueet: