Rekisteristä poistetut kasvinsuojeluaineet on toimitettava ongelmajätekeräykseen

30.4.2010

<p>Evira muistuttaa kuntia, viljelijöitä, kauppoja sekä kotitalouksia siitä, että kaikki kasvinsuojeluainerekisteristä poistetut, vanhentuneet tai muuten käyttökelvottomat valmisteet täytyy hävittää ongelmajätteinä.</p>

Rekisteristä poistettuja kasvinsuojeluaineita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tai levittää ympäristöön vaan ne on toimitettava kuntien ongelmajätteiden keräys- tai käsittelypisteisiin.

Kuntien on järjestettävä maa- ja metsätaloudessa ja asumisessa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan jätehuollolla tai keräämiseen tarvittavan ympäristöluvan omistavalla yrityksellä on sitä varten kiinteitä tai kiertäviä ongelmajätteiden vastaanottopisteitä. Tietoja keräyspaikoista ja mahdollisesti perittävistä maksuista saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai internetistä kunnan kotisivuilta.

Kasvinsuojeluun saa käyttää vain kasvinsuojeluainerekisterissä olevia valmisteita. Myrkylliset aineet on aina varastoitava lukitussa tilassa. Valmisteet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan.

Käytöstä pois jääneet valmisteet voidaan varastoida samassa tilassa kuin käytössä olevat kasvinsuojeluaineet, mutta selvästi niistä erillään. Niitä ei kuitenkaan saa jättää vuosikausiksi varastojen hyllyille. Jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista.

Huonokuntoiset pakkaukset laitetaan kestävään, tiiviisti suljettavaan astiaan. Jos pakkauksen sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, kirjoitetaan sen kylkeen ”Myrkyllistä kasvinsuojeluainetta. Koostumus tuntematon”. Raskasmetalleja, kuten elohopeaa tai kuparia sisältävät valmisteet merkitään tekstillä ”Sisältää raskasmetallia”.

Evira on pyytänyt kuntia jakamaan Eviran ongelmajäte-esitettä mm. maatiloille ja puutarhoille.

Aiheesta lisää:
Evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Kasvinsuojeluaineet
Esite: Rekisteristä poistetut kasvinsuojeluaineet ongelmajätekeräykseen (200 kt, pdf)
Kuntien yhteystiedot: www.kunnat.net
Tietoa ongelmajätteistä: www.ongelmajate.fi
Ekokem Oy www.ekokem.fi
Jätelaitosyhdistys ry (JLY ) www.jly.fi

Lisätietoja:
Eija-Leena Hynninen, Evira, kasvinsuojeluainejaoston päällikkö p. 040 552 1858
Marianne Pakola, Evira, ylitarkastaja p. 0400 808 522

Kasvinsuojeluainejaoston sähköpostiosoite:
kasvinsuojeluaineet at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Aihealueet: