Rekisteristä poistetut kasvinsuojeluaineet ongelmajätekeräykseen

17.3.2008

<div>Evira muistuttaa viljelij&ouml;it&auml;, kauppoja sek&auml; kotitalouksia siit&auml;, ett&auml; kaikki kasvinsuojeluainerekisterist&auml; poistetut, vanhentuneet tai muuten k&auml;ytt&ouml;kelvottomat valmisteet t&auml;ytyy h&auml;vitt&auml;&auml; ongelmaj&auml;ttein&auml;. Rekisterist&auml; poistettuja kasvinsuojeluaineita ei saa h&auml;vitt&auml;&auml; tavallisen kotitalousj&auml;tteen mukana tai levitt&auml;&auml; ymp&auml;rist&ouml;&ouml;n vaan ne on toimitettava kuntien ongelmaj&auml;tteiden ker&auml;ys- tai k&auml;sittelypisteisiin. </div>

Kuntien on järjestettävä asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan jätehuollolla tai keräämiseen tarvittavan ympäristöluvan omistavalla yrityksellä on sitä varten kiinteitä keräyspaikkoja. Useilla kunnilla on myös kiertäviä ongelmajätteiden vastaanottopisteitä. Tietoja keräyspaikoista ja mahdollisesti perittävistä maksuista saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai internetistä kunnan kotisivuilta.

Jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Käytöstä pois jääneet valmisteet voidaan varastoida samassa tilassa kuin käytössä olevat kasvinsuojeluaineet, mutta selvästi niistä erillään. Niitä ei kuitenkaan saa jättää vuosikausiksi varastojen hyllyille. Myrkylliset aineet on aina varastoitava lukitussa tilassa. Valmisteet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan.

Huonokuntoiset pakkaukset laitetaan kestävään, tiiviisti suljettavaan astiaan. Jos pakkauksen sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, kirjoitetaan sen kylkeen ”Myrkyllistä kasvinsuojeluainetta. Koostumus tuntematon”. Raskasmetalleja, kuten elohopeaa tai kuparia sisältävät valmisteet merkitään tekstillä ”Sisältää raskasmetallia”.

Kasvinsuojeluun saa käyttää vain kasvinsuojeluainerekisterissä olevia valmisteita.

Aiheesta lisää:
www.evira.fi> Kasvintuotanto ja rehut> Kasvinsuojeluaineet> Varastointi ja hävittäminen
Esite (200 kt, pdf)
Kuntien yhteystiedot: www.kunnat.net
Tietoa ongelmajätteistä: www.ongelmajate.fi
Ekokem Oy www.ekokem.fi
Jätelaitosyhdistys ry (JLY ) www.jly.fi

Lisätietoja:
apulaisjohtaja Eija-Leena Hynninen, Evira, 020 77 25180
ylitarkastaja Reijo Vanhanen, Evira, 020 77 25182
kasvinsuojeluaineet@evira.fi

Aihealueet: