Riski naudan virusripulin leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä on vähäinen

27.6.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä. Tehdyn riskinarvioinnin mukaan tuotavien sperma-annosten joukossa voi vuosittain olla joitakin BVD:n saastuttamia annoksia. Niihin sisältyy vähäinen, mutta ei täysin olematon riski BVD-virustartunnan leviämisestä suomalaiseen nautakarjaan.</div>

Naudan virusripuli, BVD, on pääasiassa nautaeläinten virusperäinen tarttuva tauti. BVD-tartunta heikentää koko karjan vastustuskykyä ja altistaa sen muille tartunnoille. Suurimmat taloudelliset tappiot aiheutuvat hedelmällisyyshäiriöistä ja menetetyistä vasikoista. Jatkuvasti virusta erittävät eli pysyvästi infektoituneet eläimet ovat BVD -tartunnan tärkeimpiä levittäjiä. Suomessa BVD:n esiintyminen on saatu määrätietoisin toimenpitein rajattua kansainvälisesti katsoen erittäin alhaiselle tasolle. Koska tautia esiintyy Pohjoismaita lukuun ottamatta yleisesti, esimerkiksi Pohjois-Amerikan alueella, on elävien eläinten, sperman ja alkioiden tuontien Pohjoismaiden ulkopuolelta katsottu merkitsevän huomionarvoista vaaraa tartunnan leviämisestä.

Saastuneiden spermaerien oletetaan voivan aiheuttaa BVD-tartunnan ainakin puolessa altistuneista emistä. Arvion mukaan Pohjois-Amerikasta peräisin olevan sperman tuonnin seurauksena Suomessa voisi syntyä yksi pysyvästi infektoitunut vasikka 4-8 vuodessa.  BVD:n leviämisen kannalta arvioitua taajuutta ei voida pitää täysin merkityksettömänä.

Suomeen tuodaan vuosittain Usa:sta ja Kanadasta noin 20 000 annosta naudan spermaa. Tuotava sperma on peräisin Eu-maiden tuontiin hyväksytyiltä keinosiemennysasemilta.

Riskinarviointiraportti ”Riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä” on ladattavissa Eviran internetsivuilta osoitteesta www.evira.fi, kohdasta Evira > Julkaisut > Selaa ja tilaa julkaisuja. Julkaisun suora internetosoite on http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_484.pdf.


Lisätietoja: 
Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri Ulla Rikula, puh 020 77 24585 (BVD)
Tutkija MMM, Kirsi-Maarit Siekkinen, puh 020 77 24030 (Riskinarviointi)
etunimi.sukunimiat-merkki.gifevira.fi

 


 

Aihealueet: