Riskinarviointiraportti ei suosita hätärokotusta suu- ja sorkkatautiepidemian aikana

15.4.2011

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön ja MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) taloustutkimuksen yhteistyössä tekemä laaja raportti kuvaa suu- ja sorkkataudin leviämistä, seurannaisvaikutuksia ja riskinhallintaa Suomen sika- ja nautatuotannossa. Raportissa tarkastelu alkaa tilanteessa, jossa tauti on jo päätynyt Suomeen.</p>

Suu- ja sorkkatauti on sorkkaeläinten tauti, joka on aiheuttanut suuria epidemioita Euroopassa. Suomessa suu- ja sorkkatautiepidemia jäisi suhteellisen pieneksi ja lyhytkestoiseksi esimerkiksi Iso-Britannian epidemioihin verrattuna. Tyypillisesti tartunta rajautuisi Suomessa vain viidelle tilalle.

Hätärokotus epidemian aikana ei olisi Suomessa varteenotettava taudinvastustuskeino. Hätärokotuksen teho jäisi nimelliseksi, koska tauti saataisiin hallintaan jo EU:n määräämiä taudinhallintakeinoja noudattamalla.

Epidemia saattaisi aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa etenkin alkutuotannolle ja elintarvikealan yrityksille. Maitotuotteiden sekä naudan- ja sianlihan vienti voisi häiriintyä jopa kuukausien ajaksi.

Suu- ja sorkkatautia ei ole tavattu Suomessa vuoden 1959 jälkeen.

Englanninkielinen riskinarviointiraportti suomenkielisellä yhteenvedolla on saatavilla Eviran internetsivuilta:
The spread of Foot-and-mouth disease (FMD) within Finland and emergency vaccination in case of an epidemic outbreak (Evira)

Lisätietoja tutkimuksesta:
Erikoistutkija Tapani Lyytikäinen, Evira, p. 020 77 24021
Erikoistutkija Jarkko Niemi, MTT, p. 040 3580487

Aihealueet: