Rokotteiden myynti Evirassa päättyy 30.11.2007

25.6.2007

<div>Evira lopettaa rokotteiden myynnin 30.11.2007. Eviralla on ollut lääkelain perusteella oikeus tuoda maahan ja jaella rokotteita. Lääkelakia muutettiin vuonna 2005 ja tämän muutoksen seurauksena Eviralta edellytettäisiin rokotteiden maahantuontiin ja jakeluun ensi vuoden alusta lähtien lääketukkukauppalupaa. Tämän hakeminen olisi edellyttänyt Evirassa merkittäviä lisäpanostuksia, joten toiminnan jatkamiselle ei ole katsottu tässä muuttuvassa tilanteessa olevan perusteita.</div>

Eviran päätöksestä lopettaa rokotemyynti on tiedotettu immunologisten eläinlääkkeiden valmistajille, jotta valmisteille voidaan etsiä uudet jakelukanavat.

Lisätietoja:
Osastonjohtaja Kirsi Äijälä, puh. 020 77 24100
Lakimies Timo Karlsson, puh. 050 584 1853

Aihealueet: