Ruokamyrkytysepidemiat vähenivät vuonna 2006

17.10.2007

<div>Kansalliseen ruokamyrkytysrekisteriin kirjattiin vuonna 2006 yhteensä 46 elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa, joissa sairastui noin 1800 henkilöä. Epidemioita oli 16 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Niistä suurin osa (91 %) oli elintarvikevälitteisiä. Talousvesi aiheutti neljä (9 %) epidemiaa. Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja oli norovirus. </div>

Tuoreet kasvikset ja niistä valmistetut tuotteet olivat yleisin raportoitu elintarvikeryhmä epidemioiden aiheuttajana. Kasvikset ohittivat ensimmäistä kertaa lihan ja lihatuotteet merkittävimpänä ruokamyrkytysepidemioiden syynä. Vuoden 2006 kaksi suurinta epidemiaa olivat myös kasvisten aiheuttamia. Noroviruksella saastuneet tuorevihannekset johtivat yli 400 henkilön sairastumiseen yhden vihannesten käsittelijän toimittamien salaattien välityksellä. Kotimainen, yli talven varastoitu porkkana aiheutti kaksi Yersinia pseudotuberculosis -epidemiaa. Suuremmassa Y. pseudotuberculosis -epidemiassa yli 400 oppilasta ja opettajaa sairastui kouluruokailussa elokuun lopulla. Salmonella aiheutti yhden epidemian ja 16 henkilön sairastumisen. Harvinainen Clostridium botulinum -bakteeri aiheutti kahden henkilön sairastumisen lämminsavustetun kalan välityksellä. 

Infektoituneen keittiötyöntekijän osallistuminen ruoanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia oli syynä viiteen (11 %) elintarvikevälitteiseen epidemiaan. Tämä oli merkittävin syy erityisesti norovirusepidemioissa, joissa virusta erittävä työntekijä tai henkilö oli syynä lähes puoleen epidemioista. Keittiöhygieniaan liittyviä puutteita raportoitiin myös noin puolessa elintarvikevälitteisiä epidemioita. Raportoiduista puutteista ja virheistä 30 % liittyi lämpötiloihin ja niillä oli merkittävä vaikutus 11 epidemian syntyyn. Saastuneen raaka-aineen käytöllä oli selvä yhteys viiden (11 %) epidemian syntyyn.

Tiedot ilmenevät Elintarviketurvallisuusviraston tuoreesta julkaisusta 21/2007, Ruokamyrkytykset Suomessa vuonna 2006. Julkaisu on syntynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sekä Kansanterveyslaitoksen yhteistyönä ja sen tekijöinä ovat Niskanen T., Johansson T., Siitonen A., Kuusi M. Julkaisu on tilattavissa osoitteesta http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/

Lisätietoja:
Elintarvikevälitteiset epidemiat:
Ylitarkastaja Taina Niskanen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, puh. 020 77 24318
Mikrobiologi Tuula Johansson, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira puh. 020 77 24472
Tutkimusprofessori Anja Siitonen, Kansanterveyslaitos, puh. (09) 4744 8245
Epidemiologi Markku Kuusi, Kansanterveyslaitos, puh. (09) 4744 8935

Talousvesivälitteiset epidemiat: Tutkija Ilkka Miettinen, Kansanterveyslaitos, puh. (017) 201 371, 040 5725600.

Aihealueet: