Ruotsista tuotu rasvaerä toimitettu teknisiin tarkoituksiin

4.7.2008

<div>Evira on selvittänyt, että Suomeen tuotu rasvaerä, jonka valmistuksessa on käytetty nautojen selkärangoista peräisin olevaa rasvaa, on toimitettu Venäjälle teknisiin tarkoituksiin. Naudan selkäranka on luokiteltu TSE-riskiainekseksi, ja sen käyttö elintarvikkeen tai rehun raaka-aineena on kielletty.</div>

Ruotsissa havaittiin viime viikolla, että ruotsalainen yritys oli toimittanut nautojen selkärangoista peräisin olevaa rasvaa eri maihin elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineeksi. Suomeen oli toimitettu kyseisestä raaka-aineesta valmistettua rasvaa 116 240 kiloa. Koko rasvaerä tuli yhdelle rasvankäsittelylaitokselle, josta se on kesäkuun aikana edelleen toimitettu Venäjälle yhdelle vastaanottajalle teknisiin tarkoituksiin. Evira on selvittänyt, että kyseistä rasvaa ei ole Suomessa päätynyt elintarvikkeisiin, rehuihin tai teknisiin tarkoituksiin.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on yhdessä Eviran kanssa informoinut Venäjän viranomaisia asiasta.   

Lisätietoja BSE-taudista: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Ruotsin Elintarvikeviraston tiedote:
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=21669&epslanguage=SV

Lisätietoja: ylitarkastaja Annikki Latvala-Kiesilä p. 020 77 25226, 0400 656 265

Aihealueet: