Ruotsista tuotua rasvaerää ei ole käytetty elintarvikkeisiin tai rehuihin

27.6.2008

<div>Ruotsissa on havaittu nautojen selkärankoja joutuneen elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineeksi. Naudan selkäranka on luokiteltu TSE -riskiainekseksi ja sen käyttö elintarvikkeena ja rehuna on kielletty.</div>

Evira on saanut tiedon EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta, että kyseisestä raaka-aineesta valmistettua rasvaa on toimitettu 116 240 kiloa Suomeen. Alustavien tietojen mukaan kyseinen raaka-aine-erä ei ole päätynyt elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon. Evira jatkaa asian selvittämistä.

TSE -riskiaineksella tarkoitetaan niitä nautojen, lampaiden ja vuohien osia, joiden välityksellä BSE- taudin on katsottu voivan mahdollisesti tarttua ihmiseen. Maailman eläintautijärjestö OIE on todennut Suomen ja Ruotsin BSE-riskin mitättömäksi. Lisätietoja BSE -taudista:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bse

Ruotsin Elintarvikeviraston tiedote:
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=21669&epslanguage=SV

Lisätietoja: yksikönjohtaja Kyösti Siponen p. 050 386 8412

Aihealueet: