Saksan dioksiinitilanne 28.1.2011

28.1.2011

<p>Saksalaisessa elintarviketuotantoeläinten rehussa todetun dioksiinin leviämistä tiloille ja elintarvikkeisiin koskevat selvitykset ovat jatkuneet. Valvontaviranomaisten asettamat rajoitukset koskevat nyt 403 tuotantotilaa.</p>

Evira seuraa tilannetta EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) välityksellä. Euroopan komissio tiedottaa jäsenvaltioille mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Dioksiinia sisältävää rehua ei ole tuotu Suomeen.

Eviraan ei ole tullut tietoa siitä, että Suomeen olisi tuotu elintarvikkeita, joissa epäillään kohonneita dioksiinipitoisuuksia. Evira teettää kuitenkin dioksiinitutkimuksia myös elintarvikkeista.

Rehuturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia tehdään Suomessa sekä kasvi- että eläinperäisistä rehuista rehualan toimijoiden omavalvontana ja viranomaisvalvontana. Dioksiinitutkimukset ovat osa Suomen kansallista rehuvalvontaa.

Näissä tutkimuksissa rehuissa ei ole todettu lainsäädännön mukaisen raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia dioksiinia. Saksassa rehusta todetuista dioksiinilöydöksistä johtuen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira teettää dioksiinia koskevia lisätutkimuksia rehuista.

Lisätietoja:
Elintarvikkeet: Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 050 386 8412
Rehut: Yksikönjohtaja Sinikka Marmo, p. 040 725 7239
Dioksiinianalyysit: Yksikönjohtaja Kimmo Peltonen, p. 040 500 2614

Lisätietoja tapauksesta Euroopan komission sivulla: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm

Aihealueet: